TITLE

DESCRIPTION

Celoroční projekty

V letošním školním roce probíhá na naší škole celoroční práce na projektech v rámci třídy i napříč třídami, ročníky a předměty.   Ve středu  24. 10. budou vyučující se svými žáky věnovat těmto projektům část dopoledne a vyvrcholením těchto celoročních aktivit bude Den otevřených dveří. Ten se uskuteční ve středu 27. 3. 2019 a tímto Vás ...

Read More

Zrušení SPOROŽIRA

Vážení rodiče,   Česká spořitelna bude rušit dosavadní sběrný účet – SPOROŽIRO (které po dlouhá léta spolehlivě fungovalo). Vzhledem k tomu Vás žádáme o provedení změny ve způsobu úhrady stravy ve školní jídelně. Nabízíme dva možné způsoby :   1. zadáte trvalý příkaz k úhradě na číslo účtu 35-2000880369/0800 – variabilní symbol dítěte zůstává stejný jako u ...

Read More

VOLBY – zkrácená výuka

V pátek 5. 10. 2018 se mnohé třídy naší školy promění ve volební místnosti. Výuka tedy bude z důvodů voleb zkrácena. na 1. stupni konec výuky v 11:40 na 2. stupni konec výuky ve 12:35  

Read More

Dotazník pro rodiče

Vážení rodiče,   tým projektu Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol pro Vás připravil krátký dotazník, jehož snahou je se co nejvíce přiblížit požadavkům škol, dětí i Vás rodičů.     Dotazník je anonymní a je přístupný na adrese www.szif.cz – Zpravodajství – Dotazníková šetření – Dotazník pro rodiče – Mléko do škol a Ovoce ...

Read More

Kvalitní výuka jazyků na Klausovce

Naše škola navázala spolupráci s jazykovým studiem Rolino, které by pro naše žáky uspořádalo kterýkoli všední den od 14 či od 16 hodin kvalitní jazykové kurzy. Jednalo by se o jednu dvouhodinovku týdně celý školní rok.   Kromě jazykových kurzů budou na Klausovce probíhat i anglické soustředění formou konverzačního prožitkového tréninku.   Bližší informace se ...

Read More

Zdravé svačinky na Klausovce

Od 17. září 2018 budou mít naši žáci možnost využívat zdravé svačinky, které pro ně připraví a doveze firma Svač! Více informací včetně příznivých cen a jak objednat se dovíte na webu www.svac.cz nebo přímo na dnu kroužků 12. září od 16 hodin ve vestibulu naší školy.   Děti si objednanou svačinku budou moci vyzvedávat o přestávce ...

Read More

Placení školní družiny

17. 9. až 20. 9. 2018. Cena 800,-Kč za žáka na září, říjen, listopad, prosinec.   Poplatek vybírá paní Třešňáková takto: Po – 17.9. –   6:30 – 17:30 Út – 18.9. – 12:30 – 17:30 St  – 19.9. – 12:30 – 16:00 Čt  – 20.9. –   6:30 – 16:00   Děkujeme, že za své děti ...

Read More

Zahájení školního roku 2018/2019

  1. STUPEŇ     I. TŘÍDY / výuka ve dnech 3. 9. – 7. 9.   Pondělí  3. 9. 8,00 – 8,45 (1 vyučovací hodina)   Děti se ráno sejdou před vchodem do nové budovy, kde na ně bude čekat paní učitelka. Společně odejdou do své třídy i v doprovodu rodičů. Po skončení 1. vyučovací hodiny bude následovat pro ...

Read More

Přihlášení ke stravování nových žáků

Přihlášení ke stravování nových žáků je možno provést ve středu 29. 8. 2018 odpoledne v době od 14.00 do 17.00 hodin. Pro nákup čipu si připravte 120,- Kč, připravte si také číslo účtu, z něhož bude strava placena. Pouze na září je možné zaplatit stravné v hotovosti, dále pak způsobem, který uvedete na přihlášce.  

Read More

Organizace školního roku 2018/2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.   Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.   Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.   Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ...

Read More

Krásné prázdniny

Přejeme všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy co nejlépe prožité letní prázdniny plné sluníčka a pohody s příjemnými lidmi!      Petr Neuvirt, ředitel školy

Read More

Výběrové řízení

Výběrové řízení na nákup vybavení a rekonstrukci učeben:  

Read More

Adaptační kurz pro žáky budoucí 6. A

Pro budoucí třídu 6. A připravujeme adaptační kurz, který se uskuteční 2. týden v září nového školního roku 2018/2019.   Informace o kurzu i přihlášku naleznete v aktualitách třídy 5. A a 5. B.  

Read More

Emailová adresa školy: skola@klausovazs.cz

S účinností od 3. 5. 2018 došlo ke změně naší emailové adresy.   Prosíme, abyste veškerou elektronickou komunikaci zasílali na: skola@klausovazs.cz

Read More

Obědy dětem

Naše škola se zapojila do programu „Obědy dětem„, pomocí něhož je možno hradit žákům s tíživou finanční situací obědy ve školní jídelně, a to v plné výši. Bližší informace k programu naleznete zde.   Pokud jste i vy v nepříznivé ekonomické situaci, díky které nemůžete platit obědy ve školní jídelně svým dětem, pročtěte si podmínky programu ...

Read More

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře