Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvodní slovo nového ředitele školy

 

Vážení rodiče, kolegyně a kolegové,

 

       v srpnu tohoto roku jsem byl na základě konkurzního řízení MČ v Praze 13 jmenován ředitelem této školy.

       Rád bych Vás i prostřednictvím webových stránek školy pozdravil a zároveň, alespoň ve velmi krátkém vstupu, představil mou základní představu o činnosti a další práci naší školy.

       V prvé řadě bych rád navázal na dlouholetou práci bývalé paní ředitelky, Mgr. Věnceslavy Hanzlíkové, která řadu let školu vedla.

       Chtěl bych i v další práci využít všech předchozích pozitivních zkušeností a zejména se i nadále budu snažit zachovat takovou školu, která bude otevřená široké veřejnosti, která se může, prostřednictvím mým, Školské rady při ZŠ, pedagogů či přímo žáků, podílet na úspěšné a kvalitní práci školy. To je jeden ze zásadních a stálých úkolů, který je mi vlastní.

       Budu prosazovat na všech úrovních  takovou školu, kam budou žáci rádi chodit, nejen na vyučování, ale i na další činnosti a aktivity, kterými mohou vyplnit svůj volný čas.

       K tomu bych chtěl přispět také tím, aby kolektiv  pedagogů i všech zaměstnanců školy byl spokojený, a tedy i stálý bez zásadních změn, což je další předpoklad úspěšné činnosti naší školy.

       Samozřejmě bude platit, obrazně řečeno, že dveře budou skutečně otevřené pro všechny, kteří budou mít zájem pomáhat svými nápady, názory, ale i připomínkami k práci školy ve všech jejích oblastech.

       Já sám se budu snažit dělat svou práci opravdu tak, abyste i Vy, vážení rodiče, mohli být spokojeni a byli pyšní na školu, ve které se učí a získávají vědomosti, další návyky a zkušenosti právě Vaše děti.


 

                                                 Petr Neuvirt, ředitel školy