Jdi na obsah Jdi na menu
 


Autoevaluace

1. 9. 2008
Vážení rodiče, milí žáci,

v závěru školního roku 2007/2008 Vás vedení školy oslovilo s dotazníkovým šetřením. Položili jsme Vám mnoho otázek např. na délku domácí přípravy, na vlastní výuku, na mezipřemětové a mezilidské vztahy, na to, co Vy považujete ve výchově svého dítěte za důležité apod. Jsem ráda, že Vás mohu touto cestou seznámit s výsledky, závěry a opatřeními, které z tohoto šetření vyplynuly. Ráda přidám i nějaké žákovské glosy, které nám připadaly vtipné. Šetření se zúčastnilo cca 180 žáků od IV. do IX. ročníku a 265 rodičů. Ne všechny dotazníky se nám vrátily a někteří žáci neodpověděli na poslední stránku dotazníku.

 
Otázka: Proč se děti neučí lépe?
Zde panovala naprostá shoda mezi všemi dotazovanými – učiteli, rodiči i žáky –
 1. lenost, pohodlnost
 2. nepřipravenost, neučí se
 3. nezájem o výuku
 4. nesoustředěnost
 
Otázka: Kolik času věnuje žák přípravě na výuku?

Zde už byl patrný rozdíl mezi názory žáků a rodičů. Žáci obvykle předstírají, že se učí a rodiče si tedy myslí, že přípravě na školu věnují více času.

Např. 0 – 15 min cca 40 žáků
cca 15 rodičů
Otázka: Jsou učitelé nároční, přísní?
Žáci si myslí : přiměřeně nároční 131 Rodiče: přim. nár. 240
hodně nároční 28 hodně nár. 7
málo nároční 10 málo nár. 15
 
Otázka: Doporučili byste naší školu?
Žáci by doporučili v 70,6 %
Rodiče by doporučili v 92,9%
Zde se projevuje nechuť žáků k učení a sem patří i některé glosy žáků –např. …nedoporučil, protože kamarády mám rád….
.nedoporučil ani nepříteli….
.chudá škola…..
.paní ředitelka se o mě nestará… ( ráda bych to napravila, ozvi se )
Velmi si však vážím a děkuji neznámému žákovi, který napsal: „DOPORUČIL, ALE UPOZORNIL BYCH, ŽE JE NÁROČNÁ NA STUDIUM, JE PRO PRACOVITÉ LIDI A NE PRO FLÁKAČE.“
Myslím, že vyjádřil myšlenku za všechny dospělé, kteří školu tvoříme.

Otázek bylo mnoho a kdo by měl zájem o výsledek konkrétní otázky nebo se více dozvědět o tomto šetření, máte možnost se se mnou domluvit.

Závěrem chci říci, že jsem pyšná, že převládají pozitiva, pěkné výsledky, ale při rozboru s pedagogy jsem upozornila, že i jeden žák, který má pocit neúspěchu je nedobře.

Můžeme být pyšní na:
 • četnost práce ve skupinách
 • vztah učitelů k žákům
 • četnost diskusí s učiteli, že je zajímají vaše názory
 • že víte, co si máte z výuky zapamatovat
 • že, víte,co si máte vzít z projektů, z domácích úkolů
 • že učitelé s Vámi rozebírají a kontrolují domácí úkoly
 • že Vám učitelé ochotně vysvětlí, když něčemu nerozumíte
 • propojení s ostatními předměty a osvojování souvislostí
Zaměříme se více na:
 • četnost ústního zkoušení
 • na vysvětlování ze strany pedagogů proč, z jakého důvodu se co učíte
 • učitelé se zaměří na vysvětlení hodnocení žáka a povedou žáky více k sebehodnocení
 • využívání počítačů a interaktivní tabule ve výuce

Mottem našeho školního vzdělávacího programu je : „POUHÝM PŘÁNÍM NIČEHO NEDOCÍLÍME.“ Z celého našeho výukového i výchovného působení na žáky vyplývá, že si nepřejeme nic jiného, než vyzbrojit žáky do života vědomostmi a vlastnostmi, které je posunou v řebříčku vrstevníků na přední místa. Naše snaha však nebude korunována úspěchem, když nám nepomůžete Vy žáci soustředěním se na výklad, výuku, procvičení a domácí přípravou, zkrátka „ makat“ jak napsal jeden Váš spolužák. Máš před sebou nějaký cíl, chceš to někam dotáhnout, chceš v něčem vynikat…a pak pro svůj sen překonej svoji lenost a pohodlnost….

Rodiče prosím, aby Vás více kontrolovali, aby počítali s tím, že si pohotově vymyslíte nějakou výmluvu. Vážení rodiče, hovořte s námi, máme Vaše děti rádi, trávíme s nimi mnoho času, vztahy mezi učiteli a žáky jsou hodnoceny velmi pozitivně. Stůjte na naší straně, buďte spojenci. Společně vychováme charakterní a správné ženy a muže, kteří budou naší – vaší oporou ve stáří.

Děkuji za vyplnění dotazníků, nejsou zbytečné, dále s nimi pracujeme…
Mgr. Věnceslava Hanzlíková