Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní družina

29. 8. 2014

 

Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život.

Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními,tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a je důležité, aby ho pobyt v družině těšil,aby každý zažil radost z činnosti, povzbudil svou zvídavost i ctižádostivost.

Družina má osobnost dítěte rozvíjet a pomoci mu, aby dosáhlo úspěchu. Nejvýznamnější je při tom vhodná motivace a povzbuzování dospělým.

Činnosti v ŠD využívají různé formy práce tak, aby se děti všestranně rozvíjely, posilují tvořivé a aktivní prvky, podporují komunikaci a spolupráci mezi účastníky akcí.

 

Pozn.: Součástí je Vnitřní řád školní družiny, který je již zpracovaný, rodiče s ním byli prokazatelně seznámeni a visí v každém oddělení školní družiny.

 

Cíle školní družiny :

 

  1. Rozvoj osobnosti člověka se všemi hodnotami pro osobní a občanský život, získávání informací a učení v průběhu života.

 

  1. Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

 

  1. Utváření vědomí národní a státní příslušnosti. Respektování k národnostní, kulturní,jazykové a náboženské identitě každého člověka.

 

  1. Pochopení a uplatňování rovnosti žen a mužů.

 

  1. Poznávání světových a evropských kulturních hodnot a tradic.

 

  1. Získávání znalostí o životním prostředí a jeho ochraně.

 

 

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY

PRAVIDELNÁ

PŘÍLEŽITOSTNÁ

SPONTÁLNÍ AKTIVITY

ODPOČINKOVÁ ČINNOST

PŘÍPRAVA NA VYUČOVÁNÍ

Je dána týdenní skladbou zapsanou

v třídní knize

(tzn.Kontrola docházky)Hygiena

Oběd

Relaxace

Vycházka

Odpočinkové a relaxační činnosti

Besídky (např.k vánocům )

Výlety (zimní výlet a jarní výlet)

Klidová činnost po obědě

Hry venku

Samostatná aktivita při ranní a koncové družině

 

Četba

Stolní společenské hry

Práce s časopisy

Poslech hudby

Rozhovor s žáky

Vypracování domácích úkolů

Didaktické hry

Tematické vycházky