Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mezinárodní šetření o vyučování a učení TALIS 2013

18. 3. 2013

Naše škola se účastní Mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2013. Je to 1. šetření OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), které je zaměřeno na prostředí vyučování a podmínky, ve kterých učitelé ve školách pracují. Nabízí tak příležitost pro učitele a ředitele škol, aby svými názory a zkušenostmi přispěli do vzdělávacích analýz a tím ovlivnili rozhodování v klíčových oblastech vzdělávací politiky. Do šetření je zapojeno 33 zemí napříč pěti kontinenty.

Hlavní mezinárodní zpráva z tohoto šetření bude publikována v červnu 1914.

V české republice je realizace tohoto projektu zaštítěna Českou školní inspekcí.

ZŠ Klausova byla vybrána náhodně společností Statistics Canada. Cílovou skupinou pro šetření jsou pedagogové naší školy, kteří alespoň jeden předmět vyučují na 2. stupni, a také ředitelka školy. Vlastní vyplňování dotazníků probíhá v době od 4. 3. do 5. 5. 2013.

Aktivním přístupem všech vybraných vyučujících jsme odeslali dotazníky do 13. 3. 2013. Splnili jsme tak úkol velmi rychle, ne-li nejrychleji ze všech škol ČR. Děkuji všem účastníkům za čas, který výzkumu věnovali, a za příkladné splnění zadaného úkolu.

V Praze dne 14. 3. 2013                                                                           PaedDr. Alena    K l í m o v á

                                                                                                    koordinátorka projektu v ZŠ Klausova