Jdi na obsah Jdi na menu
 


O naší škole

 

Základní škola Klausova přijala své jméno podle světově známého gynekologa profesora MUDr Karla Klause, kterému byl za neohrožený postoj za druhé světové války udělen Čs válečný kříž. Podobně neohroženě, trpělivě a s velkým pracovním nasazením se všichni zaměstnanci školy vyrovnali s velkou přestavbou, která probíhala po dva školní roky. Ve školním roce 2011-12 už ovšem v menší míře. Dokončili jsme úpravu vestibulu - nová dlažba, šatní skříně a máme novou zámkovou dlažbu před hlavním vstupem do školy. V současné době má škola díky novým oknům a zateplení mnohem lepší mikroklima, je hezká zvenku i uvnitř.

 

Škola leží na jihozápadním okraji Prahy v blízkosti Prokopského údolí. Přístup do školy je umožněn podchodem pod okružní silnicí sídliště Velká Ohrada. Tím je pro všechny žáky školy odstraněno nebezpečí přecházení dopravně silně využívané silnice.


 

Vzdělávání a výchova

V současné době jsou žáci vzděláváni podle školního vzdělávacího programu R.O.Z.U.M.. Tato zkratka vyjadřuje pojetí našeho programu - Rozvoj osobnosti, Zdraví, Učení, Morálky - podle řeckého kalokagathia. To spolu s citlivým přístupem k dětem a tzv. „Otevřenými dveřmi“ pro rodiče (možnost kdykoli se ke komukoli objednat a projednat otázky související s výukou a výchovou dětí) tvoří krédo naší školy.

 

Hlavními principy vzdělávání v ZŠ Klausova, díky kterým se naši žáci bez problémů dostávají na vybrané střední školy, jsou:

 • anglický jazyk od 1. ročníku, německý jazyk od 6. ročníku

 • množství volitelných předmětů napříč 2. stupněm

  - Sportovní příprava, Člověk, matematika a příroda,
  Konverzace v angličtině, Přírodopisný seminář, ...

 • mezipředmětové projekty

 • otevřenost veřejnosti

 • velmi příjemné klima ve škole, ke kterému přispívá stálost pedagogického sboru

 • dbáme na množství vědomostí, na umění vyhledat, klasifikovat a používat informace

 • vedeme žáky nejen k vědomostem, ale i k morálním vlastnostem

 

Všichni zaměstnanci školy se snaží o férový a jednotný přístup ke všem žákům. Zároveň věnujeme maximální péči vzdělávání žáků s SPU a cizinců, kterých je v naší škole velké množství. Vážíme si také každého velmi nadaného žáka a i jim věnujeme zvláštní péči. Ke stejnému postupu při výchově a vzdělávání se snažíme přesvědčit také rodiče žáků. Bez sjednoceného postupu by totiž i ty nejlepší myšlenky byly neuskutečnitelné. Spolupracujeme se školní psycholožkou a Pedagogicko-psychologickou poradnou.

 

V průběhu roku pořádáme tradiční Vánoční jarmark, Den otevřených dveří, Karneval, Školičky pro budoucí prvňáčky. Pravidelně spolupracujeme s MŠ, pořádáme celoškolní, třídní nebo předmětové projekty, školy v přírodě, exkurze, školní výlety, dle zájmu i zahraniční zájezdy, lyžařský kurz, školní akademii a mnoho soutěží, olympiád a dalších aktivit. Každoročně přispíváme výtěžkem sběru druhotných surovin na dobročinné akce (Srdíčkový den, Život dětem,…)

 

Nabízíme množství kroužků – vzdělávacích, technických, sportovních, uměleckých, tanečních,… které vedou naši učitelé nebo externisté.


 

Vybavení školy a další služby

Naše škola je vybavena dvěma tělocvičnami, dvěma počítačovými učebnami, pěti interaktivními tabulemi, tabletovou učebnou a množstvím odborných učeben. Součástí školy je také fotbalový stadion, na kterém probíhají tréninky fotbalistů – žáků naší školy a zároveň členů Tělovýchovné jednoty Motorlet. Naše škola spolupracuje zejména při výuce Tv právě s TJ Motorlet.

 

Ve školní jídelně mají žáci možnost volby mezi dvěma jídly (vaříme i přes ulici). Jsme také zapojeni do programů Mléko do škol a Ovoce do škol.

 

Školní družina pro žáky 1. až 4. ročníku je na přání rodičů v provozu od 6:30 do 17:30.