PRO ŽÁKY I RODIČE

Družina

Školní družina

 

Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život.

Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a je důležité, aby ho pobyt v družině těšil, aby každý zažil radost z činnosti, povzbudil svou zvídavost i ctižádostivost.

Družina má osobnost dítěte rozvíjet a pomoci mu, aby dosáhlo úspěchu. Nejvýznamnější je při tom vhodná motivace a povzbuzování dospělým.

Činnosti v ŠD využívají různé formy práce tak, aby se děti všestranně rozvíjely, posilují tvořivé a aktivní prvky, podporují komunikaci a spolupráci mezi účastníky akcí.

Pozn.: Součástí je Vnitřní řád školní družiny, který je již zpracovaný, rodiče s ním byli prokazatelně seznámeni a visí v každém oddělení školní družiny.

 

 

Cíle školní družiny:

 • Rozvoj osobnosti člověka se všemi hodnotami pro osobní a občanský život, získávání informací a učení v průběhu života.
 • Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.
 • Utváření vědomí národní a státní příslušnosti. Respektování k národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého člověka.
 • Pochopení a uplatňování rovnosti žen a mužů.
 • Poznávání světových a evropských kulturních hodnot a tradic.
 • Získávání znalostí o životním prostředí a jeho ochraně.

 

 

Činnost školní družiny:

 

Pravidelná – je dána týdenní skladbou zapsanou v třídní knize (tzn. Kontrola docházky)

 • Hygiena
 • Oběd
 • Relaxace
 • Vycházka
 • Odpočinkové a relaxační činnosti

 

Příležitostná

 • Besídky (např.k vánocům )
 • Výlety (zimní výlet a jarní výlet)

 

Spontánní aktivity

 • Klidová činnost po obědě
 • Hry venku
 • Samostatná aktivita při ranní a koncové družině

 

Odpočinková činnost

 • Četba
 • Stolní společenské hry
 • Práce s časopisy
 • Poslech hudby
 • Rozhovor s žáky

 

Příprava na vyučování

 • Vypracování domácích úkolů
 • Didaktické hry
 • Tematické vycházky

 

Provozní doba

 

ranní: 6.30 – 7.40

odpolední: od 11.40

koncová: do 17.30

 

 

 

 

 

 

Seznam věcí do školní družiny

 

 1. Hygienické potřeby:
  1 balík papír.kapesníků /10 ks/
 2. Pomůcky na výtvarné a pracovní činnost zajišťuje pro vaše děti škola: notýsek pro potřebu školní družiny
 3. Věci na převlečení:
  Děti nemusí mít, záleží na vašem uvážení, zda na pobyt venku dáte dětem (např.starší tepláky. V zimě se děti převlékají k lopatování).
 4. Dodržování pitného režimu:
  V každém pololetí školního roku vybírají paní vychovatelky 20,- Kč průběžně k dokupování ovocných šťáv. Dítě má vlastní plastovou láhev, do které si udělá kdykoliv pití.

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: zsklausova@seznam.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

více