AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

19. 3. 2021

 

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

 • Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
  • 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
   – pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy  vzdělávání na 3. května 2021
   – pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
  • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
   – pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy  vzdělávání na 4. května 2021
   – pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
  • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
   – pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
  • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
   – pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.
 • Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky  upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

 


 

AKTUALITY O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH PRO ŽÁKY 9. TŘÍD

 

Žáci 9. tříd jsou o aktualitách v přijímacím řízení pravidelně informováni přes TU.

 


 

AKTUALITY O PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠKÁCH NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

 

Vážení rodiče, 

 

na základě oficiálních informací z MŠMT bychom vás rádi informovali o aktualitách týkajících se přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia:

 • Zápisový lístek uchazečům o víceletá gymnázia může základní škola vydat do dubna či května 2021 (resp. po přijetí žáka na víceleté gymnázium).
 • Kritéria přijímacího řízení vyhlášená ředitelem školy do 31. ledna 2021 zůstávají v platnosti. 
 • Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí přijímacího řízení a koná se ve dvou termínech. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku, koná jednotnou přijímací zkoušku pouze v jednom termínu. 
 • První řádný termín konání jednotné přijímací zkoušky je stanoven nově na 5. května 2021, druhý řádný termín na 6. května 2021. První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021. 
 • Časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky určí ministerstvo do 19. března 2021 a zveřejní jej na svých internetových stránkách na odkazu: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 • Časový limit pro písemné testy jednotné přijímací zkoušky se prodlužuje u českého jazyka a literatury o 10 minut (ze 60 minut na 70 minut), u matematiky se prodlužuje o 15 minut (ze 70 minut na 85 minut).  
 • Je-li součástí přijímacího řízení i školní přijímací zkouška, musí se konat ve stejném termínu (dni) jako jednotná přijímací zkouška. Toto neplatí, koná-li se školní přijímací zkouška distanční formou. (Pozn.: A netýká se individuálních pohovorů)
 • Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se konají v pracovních dnech v období od 3. května do 19. května 2021. 
 • Nový termín školní přijímací zkoušky oznámí ředitel do 9. dubna 2021 na internetových stránkách školy. 
 • Talentová zkouška u oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se může konat až do 19. května 2021, pokud už uchazeči talentovou zkoušku nekonali. Posun termínů může ředitel školy vyhlásit do 26. března 2021. Talentové zkoušky se mohou konat i v jiných termínech než jednotná přijímací zkouška. 
 • Pozvánku k jednotné, popř. školní přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky, tj. nejpozději 21. dubna 2021. 
 • Ředitel školy ukončí hodnocení a vyhlásí výsledky přijímacího řízení v řádném termínu nejdříve 19. května (nesmí dříve) a nejpozději 21. května 2021. V náhradním termínu vyhlásí výsledky nejdříve 14. června a nejpozději 16. června 2021. 
 • Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021. V náhradním termínu to je 28., resp. 29., resp. 30. června 2021.
                                                                                                

 

Petr Neuvirt, ředitel školy

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře