AKTUÁLNĚ

sledujte naše nedůležitější novinky

20. 9. 2022

Balíček pomoci rodinám našich žáků

V rámci této pomoci bude možné žádat o prominutí platby obědů, platby za kroužky a školní družinu. Bližší informace a podmínky pro žadatele jsou k dispozici na https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-pomoci.

Žádosti je možné stáhnout v pravé části – dokumenty, případně jsou k dispozici v kanceláři školy. Při vyplňování žádostí věnujte pozornost podmínkám pro žadatele.


Příjem vyplněných žádostí bude probíhat vždy do 5. dne každého měsíce po celý školní rok.
Žádost je možné podat osobně každý všední den v kanceláři školy.


O přijatých žádostech bude rozhodovat ředitel školy průběžně, tak jak budou přicházet. Lhůta na vyřízení žádosti je stanovena na 15 dnů. O rozhodnutí bude žadatel informován emailem. Finanční podporu je možné čerpat až po kladném vyřízení. Nelze tedy čerpat zpětně! Na finanční podporu není právní nárok.

Mgr. Petr Neuvirt
ředitel školy


V Praze dne 20. 9. 2022

Ke stažení:

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře

 

Happy Snack