Bezpečné cesty do školy

18. 12. 2019 / konkrétní návrhy na zlepšení předáváme paní místostarostce

 

 

Naše škola se snaží prostřednictvím projektu Bezpečné cesty do školy (BCŠ) zajistit bezpečné pěší cesty dětí pomocí úprav dopravní infrastruktury a zklidnění automobilového provozu v bezprostředním okolí škol.

 

Projekt započal dotazníkovým šetřením mezi dětmi a rodiči, žáci v jednotlivých třídách mapovali pěší cesty do školy a na nich identifikovali nebezpečná místa.
Následně vybraní žáci monitorovali dopravu na identifikovaných nebezpečných a zároveň velmi frekventovaných místech. Tento monitoring podpořil dopravní
studii s konkrétními návrhy, které byly diskutovány pracovní skupinou mezi jejíž členy patří MČ Prahy 13. Tato studie byla dne 18. prosince 2019 slavnostně předána
žáky naší školy paní místostarostce RNDr. Plesníkové.

 

K částečné realizaci již došlo vznikem nového přechodu v ulici Klausova (pěší cesta od Polikliniky), která se v současné době opravovala a všichni pevně věříme,
že další realizace navržených opatření v uličním prostoru budou následovat. 

 

  

  

 

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře

 

Happy Snack