FOTKY

Akce ve škole

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

Zápisové Ladění 

 

Již jako malí školáci si žáci 1. tříd prošli programem Zápisu do 1. tříd, který nemohli kvůli pandemii na jaře absolvovat.

 

 

Den kroužků

 

9. 9 .2020 / rodiče a jejich děti si mohli vybrat kroužek dle svých představ

 

 

Poprvé ve škole

 
1. 9 .2020 / jak vypadalo přivítání prvňáčků

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

Divoká školní zahrada na ZŠ Klausova

 
6. 3 .2020 / výukový program se zaměřením na environmentální výchovu

 

 

Školičky pro budoucí prvňáčky

 

fotogalerie ze setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

 

 

Pomáháme

 

2. 3. 2020 / předání výtěžku z jarmarku

 

 

Hodiny kódování

 

Zaměstnanci společnosti Hewlett-Packard hravou formou vysvětlili a představili žákům, co znamená kódování a základy programování.

 

 

Projektový den – O2 Chytrá škola

 

27. 2. 2020 / besedy a aktivity týkající se kyberprostoru, bezpečnosti na internetu, využívání sociálních sítí 
i návštěva youtubera LUKEFRYho

 

 

Barevný týden

 

13. – 17. 1. 2020 / každý den v jiné barvě

 

 

 

Vánoční jarmark

 

11. 12. 2019 / vánoční dílny a jarmark 

 

 

Program Edison

 

25. – 29. 11. 2019 / týden zdokonalování anglického jazyka i seznámení s historií a kulturou hostujících studentů.

 

 

Program E-liška

 

třída 4. A /  liška na návštěvě naší školy

 

 

Halloween

 

pátek 25. 10. /  den ve strašidelných maskách a kostýmech, který připravili žáci 9. A

 

 

Suit Day

 

úterý 15. 10. /  žáci přišli do školy ve společenském

 

 

Ukliďme školu

 

25. 9. 2019 / děti, učitelé a odpoledne i rodiče pomohli uklidit okolí školy

 

 

Burza kroužků

 

11. 9. 2019 / veřejná nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020

 

 

První školní den našich nejmenších

 

2. 9. 2019 / prvňáčci poprvé ve škole

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Slavnostní vyřazování žáků 9. A

 

26. 6. 2019 / rozloučení s žáky posledního ročníku

 

 

Deskové hry

 

11. 6. 2019 / návštěva odborníka v klubu zábavné logiky

 

 

 

Anglická píseň

 

11. 6. 2019 / soutěž ve zpěvu anglických písní

 

 

Multikulturní soutěž

 

5. 6. 2019 / 2. ročník Multikulturní soutěže, kterého se zúčastnily děti z 1. i 2. stupně s odlišným mateřským jazykem

 

Vědomostní MUZOR 2019

 

22. května 2019 / vědomostní soutěž pro žáky 4. a 5. tříd

 

Efektní chemie

 

květen 2019 / zajímavé projektové dopoledne pro žáky 8. a 9. třídy

 

Spelling Bee

 

2. 5. 2019, Anglický jazyk / soutěž v hláskování pro žáky 4. – 9. tříd

 

Čarodějnice tak trochu jinak

 

čarodějnický rej na naší škole v úterý 30. dubna odpoledne

 

Velikonoční tvoření s Primasem

 

15. 4. 2019 / tvořivé velikonoční odpoledne s žáky s odlišným mateřským jazykem 

 

Knižní veletrh s Primasem

 

1. 4. 2019 / tvořivé odpoledne na téma kniha s žáky s odlišným mateřským jazykem 

 

Den otevřených dveří

 

27. 3. 2019 / odpolední program pro návštěvníky školy – ukázky výuky, tvůrčí dílny, výstavy, vystoupení a výstupy z projektu 100 let republiky

 

Zažít chemii

 

26. 3. 2019 / zajímavé projektové dopoledne pro žáky vyšších ročníků II. stupně

 

Únorová školička pro budoucí prvňáčky

 

fotogalerie z pravidelných setkávání s našimi budoucími prvňáky a jejich rodiči ve školním roce 2018/2019

 

V nové čtenářské dílně

 

žáci I. i II. stupně v druhém pololetí začali využívat nový prostor čtenářské dílny

 

Představení „100 let ČR“

 

žáky mnohých tříd z 1. i 2. stupně navštívil ve čtvrtek 28.2. legionář, sokol, tramp i Tomáš Baťa v rámci představení 100 let ČR Studia Karavana

 

Přespávání ve škole

 

žáci 8. A po večerním programu plném her přespali před páteční výukou ve škole

 

Relaxační zóny

 

koutky s kobercem, kde si mohou žáci o přestávkách odpočinout, popovídat, zahrát si stolní tenis nebo fotbálek

 

Preventivní programy Městské policie

 

v lednu a v únoru absolvovali žáci 1. stupně preventivní program BESIP o bezpečnosti v dopravě  a žáci 2. stupně preventivní program o rizikovém chování

 

Tvoříme s Primasem

 

18. a 25. 2. 2019 / tvořivá odpoledne s žáky s odlišným mateřským jazykem

 

Soutěž recitátorů

 

20. 2. 2019 / fotogalerie ze školního kola Pražského poetického setkání 

 

Lednová školička pro budoucí prvňáčky

 

fotogalerie z pravidelných setkávání s našimi budoucími prvňáky a jejich rodiči ve školním roce 2018/2019

 

Vánoční jarmark 

 

19. 12. 2018 / prodejní výstava výrobků žáků I. i II. stupně, vystoupení, kavárna, dílničky

 

 

 

Primas hraje pro seniory

 

10. 12. 2018 / děti s odlišným mateřským jazykem uspořádaly předvánoční představení, aby potěšily seniory ve stacionáři Lukáš

 

 

 

Prosincová školička pro budoucí prvňáčky

 

fotogalerie z pravidelných setkávání s našimi budoucími prvňáky a jejich rodiči ve školním roce 2018/2019

 

 

 

Mikuláš

 

Mikuláš, anděl a čert navštívili 5. prosince naši školu

 

 

 

Bobřík informatiky

 

žáci 4. – 9. tříd se zúčastnili celostátní soutěže Bobřík informatiky – listopad 2018

 

 

 

Edison

 

díky projektu Edison navštívili naši školu tři studenti ze zahraničí – 12. – 16. listopadu 2018

 

 

 

Listopadová školička pro budoucí prvňáčky

 

fotogalerie z pravidelných setkávání s našimi budoucími prvňáky a jejich rodiči ve školním roce 2018/2019

 

 

 

Říjnová školička pro budoucí prvňáčky

 

fotogalerie z pravidelných setkávání s našimi budoucími prvňáky a jejich rodiči ve školním roce 2018/2019

 

 

 

Halloween

 

31. 10. 2018 / halloweenské dopoledne ve škole

 

 

 

100 let republiky

 

s žáky naší školy jsme na oslavu stoletého výročí republiky vytvořili živou vlajku a instalaci vlajek před školou

 

 

 

Letem světem do Japonska

 

Miniprojekt 3. A / 22. října 2018

 

 

 

Vyhodnocení akce Ukliďme školu a Pěšky do školy

 

v pátek 12. 10. 2018 byly o velké přestávce oceněni třídy i jednotlivci za soutěže spojené s akcí Pěšky do školy a Ukliďme svět – ukliďme školu

 

 

 

Ukliďme svět – ukliďme naši školu

 

ve středu 26. 9. jsme uklízeli na pozemku školy i v jejím okolí

 

 

 

Otvírání knihobudek

 

v pondělí 24. 9. jsme na naší škole slavnostně otevřeli dvě Knihobudky pro děti

 

 

 

Den kroužků

 

Ve středu 12. 9. proběhl na naší škole Den kroužků, kde interní zaměstnanci i externisté představili zájmové kroužky.

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Sběr papíru a víček

 

Za celý školní rok jsme vytřídili a odevzdali k recyklaci celkem 7 480 kg sběrového papíru a 280 kg plastových víček.

 

 

 

Slavnostní vyřazování žáků 9. A

 

27. 6. 2018 / slavnostní rozloučení s letošními absolventy naší školy

 

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

 

děti z 1. A, 1. B a 1. C byly v úterý 26. 6. v 16,30h za účasti rodičů slavnostně pasováni na čtenáře

 

 

 

Červená Karkulka v 1.C

 

děti z 1. C hráli divadlo s loutkami z dílny žáků 5. A

 

 

 

„Děti online aneb co hrozí dětem na internetu“

 

seminář pro rodiče na téma rizikového chování na internetu

 

 

Kroužkování ptáčátek

 

kontrola ptačích budek v areálu školy a kroužkování vylíhlých mláďat krutihlava obecného

 

 

Multikulturní soutěž 2018

 

první ročník multikulturní soutěže, kde soutěžící zpívali a recitovali ukrajinsky, rusky, čínsky, hindi, moldavsky, vietnamsky a romsky

 

 

Prokopský MUZOR 2018

 

9. ročník utkání vědomostí i kreativity mezi pěti školami

 

 

Jaro ve školní zahradě

 

hodina Výtvarné výchovy třídy 6. A v rozkvetlé školní zahradě

 

 

Čarodějky – projekt Primas

 

kreativní dílna s dětmi cizinci – 26. 4. 2018

 

 

Zápis do 1. tříd

 

12. a 13. dubna 2018

 

 

 

 

Den otevřených dveří

 

vystoupení žáků i dílny v různých koutech naší školy – 28. 3. 2018

 

 

 

 

Dílničky pro Mateřské školy

 

děti z MŠ Barvička, Korálek a Balónek na návštěvě na naší škole

 

 

Rozpočti si to!

 

děti z 5.A se zapojili do interaktivní soutěže ROZPOČTI SI TO!

 

 

BESIP

 

dopravní výchova pro všechny třídy 1. stupně

 

Trénujeme na World Maths Day

 

děti z 5.A pilně trénovaly na školních tabletech na celosvětovou matematickou soutěž

 

Karneval

 

v sobotu 24. 2. se to v tělocvičně naší školy hemžilo nejrůznějšími maskami

 

Přespávání ve škole – 7. A

 

sedmáci se svojí třídní nocovali ve škole noc před Karnevalem

 

Paržské poetické setkání

 

školní kolo recitační soutěže – 20. 2. 2018

 

Biologická olympiáda

 

školní kolo Biologické olympiády s tématem: KDO, JAK, POMOCÍ ČEHO, ODKUD KAM A JAK RYCHLE SE POHYBUJE?

 

Masopustní dílna – projekt Primas

 

děti cizinci si vyráběly masopustní masky – 14. 2. 2018

 

Olympiáda v aj – školní kolo

 

školní kolo soutěže v angličtině pro žáky 7. – 9. třídy
– 22. 1. 2018

 

Procházka Prahou 13 – projekt Primas

 

poznávací procházka zákoutími Prahy 13 s dětmi cizinci – 25. 1. 2018

 

Finanční gramotnost

 

preventivní program na téma finanční gramotnost pro žáky 9. A, organizace Proxima Sociale – 18. 12. 2017

 

Vánoční zvyky a tradice – projekt Primas

 

předvánoční setkání a posezení rodičů a dětí cizinců
– 14. 12. 2017

 

Vánoční jarmark

 

prodejní výstava vánočních výrobků našich žáků a setkání v příjemné předvánoční atmosféře
– 13. 12. 2017

 

Mikuláš

 

mikulášká nadílka na naší škole – 5. 12. 2017

 

Hodina kódování

 

žáci 5. A a 5. B se zapojili do celosvětového projektu Hodina kódování – 8. 12. 2017

 

Bobřík informatiky

 

žáci 5., 6. a 7. tříd se zúčastnili celostátní soutěže Bobřík informatiky – listopad 2017

 

Edison

 

v rámci projektu Edison navštívily naši školu čtyři studentky ze zahraničí – listopad 2017

 

Školička pro budoucí prvňáčky

 

fotogalerie z pravidelných setkávání s našimi budoucími prvňáky a jejich rodiči