FOTKY

Akce ve škole

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Pasování na čtenáře 

 

29. 6. 2021 /  slavnostní pasování žáků I.B a I.C na čtenáře

 

 

Den dětí v 1. C

 

1. 6. 2021 /  práce ve skupinách, na pracovních listech, na interaktivní tabuli, ale i hledání a plnění úkolů venku a nakonec hledání pokladu

 

 

Den šílených účesů

 

19. 5. 2021 / v rámci projektu Hrdá škola

 

 

Okýnko do školy

 

13. 1. 2021 / setkání rodičů a předškoláků nazvané “ Školička“

 

 

Slavnost Slabikáře

 

Pasování na malé čtenáře v 1. C.

 

 

Čertí škola 1. C

 

V pátek 4. 12. nás navštívil Mikuláš, čerti a andělé.

 

 

Šmloulí vyučování 1. C

 

Naše 1. září v letošním školním roce již podruhé…

 

 

Zápisové Ladění 

 

Již jako malí školáci si žáci 1. tříd prošli programem Zápisu do 1. tříd, který nemohli kvůli pandemii na jaře absolvovat.

 

 

Den kroužků

 

9. 9 .2020 / rodiče a jejich děti si mohli vybrat kroužek dle svých představ

 

 

Poprvé ve škole

 
1. 9 .2020 / jak vypadalo přivítání prvňáčků

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020.

Divoká školní zahrada na ZŠ Klausova

 
6. 3 .2020 / výukový program se zaměřením na environmentální výchovu

 

 

Školičky pro budoucí prvňáčky

 

fotogalerie ze setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči

 

 

Pomáháme

 

2. 3. 2020 / předání výtěžku z jarmarku

 

 

Hodiny kódování

 

Zaměstnanci společnosti Hewlett-Packard hravou formou vysvětlili a představili žákům, co znamená kódování a základy programování.

 

 

Projektový den – O2 Chytrá škola

 

27. 2. 2020 / besedy a aktivity týkající se kyberprostoru, bezpečnosti na internetu, využívání sociálních sítí 
i návštěva youtubera LUKEFRYho

 

 

Barevný týden

 

13. – 17. 1. 2020 / každý den v jiné barvě

 

 

 

Vánoční jarmark

 

11. 12. 2019 / vánoční dílny a jarmark 

 

 

Program Edison

 

25. – 29. 11. 2019 / týden zdokonalování anglického jazyka i seznámení s historií a kulturou hostujících studentů.

 

 

Program E-liška

 

třída 4. A /  liška na návštěvě naší školy

 

 

Halloween

 

pátek 25. 10. /  den ve strašidelných maskách a kostýmech, který připravili žáci 9. A

 

 

Suit Day

 

úterý 15. 10. /  žáci přišli do školy ve společenském

 

 

Ukliďme školu

 

25. 9. 2019 / děti, učitelé a odpoledne i rodiče pomohli uklidit okolí školy

 

 

Burza kroužků

 

11. 9. 2019 / veřejná nabídka kroužků pro školní rok 2019/2020

 

 

První školní den našich nejmenších

 

2. 9. 2019 / prvňáčci poprvé ve škole

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Slavnostní vyřazování žáků 9. A

 

26. 6. 2019 / rozloučení s žáky posledního ročníku

 

 

Deskové hry

 

11. 6. 2019 / návštěva odborníka v klubu zábavné logiky

 

 

 

Anglická píseň

 

11. 6. 2019 / soutěž ve zpěvu anglických písní

 

 

Multikulturní soutěž

 

5. 6. 2019 / 2. ročník Multikulturní soutěže, kterého se zúčastnily děti z 1. i 2. stupně s odlišným mateřským jazykem

 

Vědomostní MUZOR 2019

 

22. května 2019 / vědomostní soutěž pro žáky 4. a 5. tříd

 

Efektní chemie

 

květen 2019 / zajímavé projektové dopoledne pro žáky 8. a 9. třídy

 

Spelling Bee

 

2. 5. 2019, Anglický jazyk / soutěž v hláskování pro žáky 4. – 9. tříd

 

Čarodějnice tak trochu jinak

 

čarodějnický rej na naší škole v úterý 30. dubna odpoledne

 

Velikonoční tvoření s Primasem

 

15. 4. 2019 / tvořivé velikonoční odpoledne s žáky s odlišným mateřským jazykem 

 

Knižní veletrh s Primasem

 

1. 4. 2019 / tvořivé odpoledne na téma kniha s žáky s odlišným mateřským jazykem 

 

Den otevřených dveří

 

27. 3. 2019 / odpolední program pro návštěvníky školy – ukázky výuky, tvůrčí dílny, výstavy, vystoupení a výstupy z projektu 100 let republiky

 

Zažít chemii

 

26. 3. 2019 / zajímavé projektové dopoledne pro žáky vyšších ročníků II. stupně

 

Únorová školička pro budoucí prvňáčky

 

fotogalerie z pravidelných setkávání s našimi budoucími prvňáky a jejich rodiči ve školním roce 2018/2019

 

V nové čtenářské dílně

 

žáci I. i II. stupně v druhém pololetí začali využívat nový prostor čtenářské dílny

 

Představení „100 let ČR“

 

žáky mnohých tříd z 1. i 2. stupně navštívil ve čtvrtek 28.2. legionář, sokol, tramp i Tomáš Baťa v rámci představení 100 let ČR Studia Karavana

 

Přespávání ve škole

 

žáci 8. A po večerním programu plném her přespali před páteční výukou ve škole

 

Relaxační zóny

 

koutky s kobercem, kde si mohou žáci o přestávkách odpočinout, popovídat, zahrát si stolní tenis nebo fotbálek

 

Preventivní programy Městské policie

 

v lednu a v únoru absolvovali žáci 1. stupně preventivní program BESIP o bezpečnosti v dopravě  a žáci 2. stupně preventivní program o rizikovém chování

 

Tvoříme s Primasem

 

18. a 25. 2. 2019 / tvořivá odpoledne s žáky s odlišným mateřským jazykem

 

Soutěž recitátorů

 

20. 2. 2019 / fotogalerie ze školního kola Pražského poetického setkání 

 

Lednová školička pro budoucí prvňáčky

 

fotogalerie z pravidelných setkávání s našimi budoucími prvňáky a jejich rodiči ve školním roce 2018/2019

 

Vánoční jarmark 

 

19. 12. 2018 / prodejní výstava výrobků žáků I. i II. stupně, vystoupení, kavárna, dílničky

 

 

 

Primas hraje pro seniory

 

10. 12. 2018 / děti s odlišným mateřským jazykem uspořádaly předvánoční představení, aby potěšily seniory ve stacionáři Lukáš

 

 

 

Prosincová školička pro budoucí prvňáčky

 

fotogalerie z pravidelných setkávání s našimi budoucími prvňáky a jejich rodiči ve školním roce 2018/2019

 

 

 

Mikuláš

 

Mikuláš, anděl a čert navštívili 5. prosince naši školu

 

 

 

Bobřík informatiky

 

žáci 4. – 9. tříd se zúčastnili celostátní soutěže Bobřík informatiky – listopad 2018

 

 

 

Edison

 

díky projektu Edison navštívili naši školu tři studenti ze zahraničí – 12. – 16. listopadu 2018

 

 

 

Listopadová školička pro budoucí prvňáčky

 

fotogalerie z pravidelných setkávání s našimi budoucími prvňáky a jejich rodiči ve školním roce 2018/2019

 

 

 

Říjnová školička pro budoucí prvňáčky

 

fotogalerie z pravidelných setkávání s našimi budoucími prvňáky a jejich rodiči ve školním roce 2018/2019

 

 

 

Halloween

 

31. 10. 2018 / halloweenské dopoledne ve škole

 

 

 

100 let republiky

 

s žáky naší školy jsme na oslavu stoletého výročí republiky vytvořili živou vlajku a instalaci vlajek před školou

 

 

 

Letem světem do Japonska

 

Miniprojekt 3. A / 22. října 2018

 

 

 

Vyhodnocení akce Ukliďme školu a Pěšky do školy

 

v pátek 12. 10. 2018 byly o velké přestávce oceněni třídy i jednotlivci za soutěže spojené s akcí Pěšky do školy a Ukliďme svět – ukliďme školu

 

 

 

Ukliďme svět – ukliďme naši školu

 

ve středu 26. 9. jsme uklízeli na pozemku školy i v jejím okolí

 

 

 

Otvírání knihobudek

 

v pondělí 24. 9. jsme na naší škole slavnostně otevřeli dvě Knihobudky pro děti

 

 

 

Den kroužků

 

Ve středu 12. 9. proběhl na naší škole Den kroužků, kde interní zaměstnanci i externisté představili zájmové kroužky.

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Sběr papíru a víček

 

Za celý školní rok jsme vytřídili a odevzdali k recyklaci celkem 7 480 kg sběrového papíru a 280 kg plastových víček.

 

 

 

Slavnostní vyřazování žáků 9. A

 

27. 6. 2018 / slavnostní rozloučení s letošními absolventy naší školy

 

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře

 

děti z 1. A, 1. B a 1. C byly v úterý 26. 6. v 16,30h za účasti rodičů slavnostně pasováni na čtenáře

 

 

 

Červená Karkulka v 1.C

 

děti z 1. C hráli divadlo s loutkami z dílny žáků 5. A

 

 

 

„Děti online aneb co hrozí dětem na internetu“

 

seminář pro rodiče na téma rizikového chování na internetu

 

 

Kroužkování ptáčátek

 

kontrola ptačích budek v areálu školy a kroužkování vylíhlých mláďat krutihlava obecného

 

 

Multikulturní soutěž 2018

 

první ročník multikulturní soutěže, kde soutěžící zpívali a recitovali ukrajinsky, rusky, čínsky, hindi, moldavsky, vietnamsky a romsky

 

 

Prokopský MUZOR 2018

 

9. ročník utkání vědomostí i kreativity mezi pěti školami

 

 

Jaro ve školní zahradě

 

hodina Výtvarné výchovy třídy 6. A v rozkvetlé školní zahradě

 

 

Čarodějky – projekt Primas

 

kreativní dílna s dětmi cizinci – 26. 4. 2018

 

 

Zápis do 1. tříd

 

12. a 13. dubna 2018

 

 

 

 

Den otevřených dveří

 

vystoupení žáků i dílny v různých koutech naší školy – 28. 3. 2018

 

 

 

 

Dílničky pro Mateřské školy

 

děti z MŠ Barvička, Korálek a Balónek na návštěvě na naší škole

 

 

Rozpočti si to!

 

děti z 5.A se zapojili do interaktivní soutěže ROZPOČTI SI TO!

 

 

BESIP

 

dopravní výchova pro všechny třídy 1. stupně

 

Trénujeme na World Maths Day

 

děti z 5.A pilně trénovaly na školních tabletech na celosvětovou matematickou soutěž

 

Karneval

 

v sobotu 24. 2. se to v tělocvičně naší školy hemžilo nejrůznějšími maskami

 

Přespávání ve škole – 7. A

 

sedmáci se svojí třídní nocovali ve škole noc před Karnevalem

 

Paržské poetické setkání

 

školní kolo recitační soutěže – 20. 2. 2018

 

Biologická olympiáda

 

školní kolo Biologické olympiády s tématem: KDO, JAK, POMOCÍ ČEHO, ODKUD KAM A JAK RYCHLE SE POHYBUJE?

 

Masopustní dílna – projekt Primas

 

děti cizinci si vyráběly masopustní masky – 14. 2. 2018

 

Olympiáda v aj – školní kolo

 

školní kolo soutěže v angličtině pro žáky 7. – 9. třídy
– 22. 1. 2018

 

Procházka Prahou 13 – projekt Primas

 

poznávací procházka zákoutími Prahy 13 s dětmi cizinci – 25. 1. 2018

 

Finanční gramotnost

 

preventivní program na téma finanční gramotnost pro žáky 9. A, organizace Proxima Sociale – 18. 12. 2017

 

Vánoční zvyky a tradice – projekt Primas

 

předvánoční setkání a posezení rodičů a dětí cizinců
– 14. 12. 2017

 

Vánoční jarmark

 

prodejní výstava vánočních výrobků našich žáků a setkání v příjemné předvánoční atmosféře
– 13. 12. 2017