AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

21. 4. 2021

 

Vážení rodiče, 

 

děkujeme Vám, že jste zapsali Vaše dítě do naší školy. 

 

Vaše dítě bude ve správním řízení o přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 vedeno pod  číslem jednacím RŘŠ/ZŠKL/2021/… Zákonný zástupce uvedený v přihlášce jako 1. rodič obdržel na  svoji emailovou adresu. 

 

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na našich webových stránkách a ve vývěsce školy  nejpozději 30. 4. 2021. 

 

Pokud dojde z Vaší strany k nějaké změně, prosíme Vás o včasné informování.

 

S pozdravem a přáním klidných dní 

 

Mgr. Helena Hejnová 

zástupkyně ředitele ZŠ Klausova 

hejnova@klausovazs.cz , 732 222 953 

 

 

Na začátku května počítáme také s pokračováním online Okýnek – školiček pro budoucí prvńáčky.  Sledujte naše webové stránky. V červnu se uskuteční Vaše první třídní schůzka. Uvidíme podle  epidemiologické situace, v jaké podobě se budou moci schůzky konat.

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře