AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

13. 10. 2020

 

Informace k průběhu vzdělávání na ZŠ Klausova 2450 platné od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020

 

1.Účast na distanční výuce je pro žáky povinná.

 

2. Zákonní zástupci řeší neúčast svého dítěte s třídním učitelem formou omluvenky, a to nejpozději do 3 dnů od absence ve výuce.

 

3. Pedagogové připravují žákům účastnících se distanční výuky učivo a rozpis úkolů v systému Google Suites (nutnost gmailové adresy). Pokud by nastal nějaký problém s přihlášením, příp. máte nějaké dotazy či přání, kontaktujte třídní učitele e-mailem. 

 

4. Rozsah učiva a termíny k odevzdání si určuje každý vyučující sám.

 

5. Pokud nemá žák možnost online výuku zadanou formou absolvovat, musí se individuálně domluvit na jiných formách domácí přípravy s vyučujícími nebo třídními učiteli.

 

6. Každý žák obdrží rozvrh pro distanční výuku, který je také aktuálně umístěn v aplikaci Bakaláři.

 

7. V rámci distanční výuky budou probíhat pouze předměty dané rozvrhem. 

 

8. Vzdělávání v předmětech Informatika bude uskutečňováno v rámci plnění úkolů distanční výuky v ostatních předmětech.

 

9. Pro zájemce je výpočetní technika je k zapůjčení v kanceláři školy (máme omezený počet, ozvěte se co nejdříve).

 

10. Potvrzení k OČR škola nevydává.

 

11. Žáci v době distanční výuky mají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně. 

  • Obědy jsou všem v těchto dnech odhlášeny, v případě zájmu je objednávejte v aplikaci Strava.cz, e-mailem nebo telefonicky (vždy do 8 hodin pro daný den). 
  • Bude nabízen pouze jeden druh jídla. Děti si mohou vyzvednout předem přihlášené obědy do vlastního jídlonosiče v době od 11:30 – 12:30 bočním vchodem přímo z pozemku školy
  • Jídlo si nesmí vyzvednout nikdo, kdo je v nařízené karanténě.

 

 

Vedení školy

 

 


 

 

Starší –  NEAKTUÁLNÍ informace k tématu hygienická opatření v důsledku koronavirové pandemie ve školním roce 2020/2021:

 

 

9. 10. 2020

 

Nová hygienická opatření  platná od 12. 10. 2020

 

Informace pro rodiče

 

VÝUKA

 

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) odlišnosti v organizaci školního roku.

 

od pondělí 12. 10. 2020 platí následující organizační změny pro žáky 2. stupně:

 

1) prezenční/distanční výuka bude rozdělena pro třídy 2. stupně do týdenních cyklů:

 

Sudý týden 12.10. – 16. 10.
– Výuka prezenční (ve škole): 8. A, 9. A
– Výuka distanční (doma): 6. A, 6. B, 7. A

 

Lichý týden 19. 10. – 23. 10. 
– Výuka prezenční (ve škole): 6. A, 6. B, 7. A
– Výuka distanční (doma): 8. A, 9. A

 

2) distanční výuka: žáci dodržují upravený rozvrh třídy, vyučovací on-line hodiny a veškerá komunikace s dětmi a zákonnými zástupci probíhají v prostředí Google Suite.

 

3) účast žáků na distanční výuce je povinná, o případných technických problémech informují zákonní zástupci třídního učitele a příp. si domluví jiný způsob zadávání a vyzvedávání učiva

 

4) zákonný zástupce omlouvá případnou absenci žáka třídnímu učiteli e-mailem či telefonicky

 

5) stravování: všem žákům, kterých se týká týdenní distanční výuka, je odhlášeno školní stravování, kdo se chce i nadále stravovat, přihlásí se.
– Konzumace jídla probíhá každý den ve školní jídelně od 13:45 – do 14:00 hodin.
Vlastní příbor s sebou.
– Vstup do jídelny přímo z pozemku školy.

 

6) v týdnu 26. 10. – 30. 10.
26. a 27. říjen jsou MŠMT vyhlášeny jako dny volna pro všechny žáky školy.

 

 

KROUŽKY

 

Z důvodu nařízení vlády z 8. října 2020 č. 996 (článek 1, bod 2, poslední odrážka) jsme nuceni uzavřít prostory školy /vnitřní i venkovní/ pro veškeré volnočasové aktivity. Nařízení platí do 25. října 2020 plus následující celotýdenní podzimní prázdniny. Pokud to situace dovolí, tak prostory se budou moci využít opět od 2. listopadu 2020.

 
Děkujeme za pochopení

 

 


 

 

17. 9. 2020

 

Nová hygienická opatření  platná od 18. 9. 2020

 

Od pátku 18. 9. 2020 platí povinnost zakrytých dýchacích cest (roušek) ve společných prostorách školy a nově ve třídách žáků 2. stupně. (hodiny TV budou žáci naší školy trávit venku) 

Ve třídách 1. stupně určuje povinnost zakrytí dýchacích cest vyučující, a to z důvodu zajištění bezpečnosti nejen žáků, ale i samotného vyučujícího. V případě, že vyučující rozhodne o ponechání roušek během výuky u žáků 1. stupně, prosím respektujte jeho rozhodnutí – chráníme se navzájem.

 

 

Doporučený metodický postup pro školy a rodiče – COVID-19 ve školách
 

Informace o nošení roušek se od 10. 9. 2020 řídí nařízením Ministerstva zdravotnictví 

 

Další informace najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví a ministerstva školství:
Aktuální informace na MZCR: https://koronavirus.mzcr.cz/
Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru: https://www.msmt.cz/nejcastejsi-dotazy-ke-skolstvi-a-koronaviru-1

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře