AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

Vážení rodiče,

 

od 25. 5 2020 plánujeme otevřít naši školu pro žáky prvního stupně. Rádi bychom Vás touto cestou poprosili o vyplnění zájemky o prezenční vzdělávání. Zájemku vyplňte i v případě, že nemáte zájem o prezenční vzdělávání Vašeho dítěte (zaškrtnete příslušné políčko Ne, nemám zájem) a to nejpozději do 11. 5. 2020.

 

Připojujeme také odkaz na dokument Ochrana zdraví, kde naleznete základní informace o ochraně zdraví a provozu na naší škole. Podle nich se rozhodnete, zda za takových podmínek chcete nebo nechcete dítě k docházce přihlásit. 

Pokud ano, tak je nutné vyplnit Čestné prohlášení, které dítě přinese při prvním vstupu do školy. Bez něho nebude do školy vpuštěno.

 

Další potřebné informace dostanou rodiče přihlášených žáků do 19. 5. 2020.

 

 

Děkujeme za vaši spolupráci

 

 


 

 

Informace k zahájení docházky

 

ZŠ Klausova 2450 je připravena zahájit práci školních skupin

 

od úterý 12. 5. 2020

 • dobrovolná příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky

 

od pondělí 25. 5. 2020

 • umožníme osobní přítomnost žáků 1. stupně na vzdělávacích aktivitách formou
  školních skupin

 

od pondělí 1. 6. 2020 

 • plánujeme konzultační hodiny pro žáky 6. – 8. ročníků
 • po skončení přijímacích zkoušek na střední školy plánujeme konzultační hodiny i pro
  žáky 9. ročníku

 

Pravidla školní docházky

 • doporučený počet žáků ve skupině je 15
 • složení skupin bude neměnné a kontakt skupin omezený
 • účast žáků není povinná
 • tělesná výuka je zakázána
 • po celou dobu pobytu ve škole budou dodržována hygienická pravidla
 • odpolední činnosti nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny
 • v rámci ochrany rizikových skupin pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka, která je po celou dobu naší prioritou
 • Pozdější zápis do skupiny než k datu 25. 5. není možný
 • Podmínkou docházky je doložení Čestného prohlášení. Zákonný zástupce dítěte potvrzuje, že ve společné domácnosti nežijí osoby s rizikovými faktory a dítě nemá žádné příznaky virového infekčního onemocnění.

 


 

ke stažení:

 

k vyplnění:

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře