AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

Kluby podpory dětí ve škole i v rodině

 

Naše škola navazuje spolupráci s organizací Nová škola, o.p.s. 

Díky této spolupráci budeme moci u nás ve škole otevřít Kluby podpory dětí ve škole i v rodině. 

 

Prostřednictvím odpoledních klubů bychom chtěli pomoci především žákům s odlišným mateřským jazykem a také žákům s dalšími speciálně vzdělávacími potřebami. Intervencí v rodinách pomocí pravidelných rodičovských setkání bychom chtěli posílit vazbu mezi školou a rodinami.

 

Odpolední kluby ve škole by probíhaly až 3x týdně v délce trvání 120 minut od 24. února 2020.

 

Obsahy – náplně odpoledních klubů ve škole:

  • obsah a) aktuální potřeba – doučování; pro zapsané děti víceméně dobrovolné na cca 1 hodinu během každého klubu dle potřeby
  • obsah b) průběžné (rozvojové) hodnocení postupu (portfolio žáka) Pro zapsané děti je tento obsah povinný 1x týdně na cca 1 hodinu.
  • obsah c) volnočasová aktivita, která hravou formou rozvíjí schopnosti a dovednosti žáků (např. zručnost, orientaci atd. i pohybové a sociální dovednosti): aktivita je pro děti časově dotována dle toho, zda a jak intenzivně se účastnili části a) popř. b)
  • obsah d) 1-2x měsíčně je místo klubu zážitková aktivita.

 

Individuální podpora žáků v rodinném prostředí a společná setkání rodičů

  • obsah a) Individuální podpora žáků v rodinném prostředí: 2 hodiny týdně (např. ÚT, ČT): Intervenční balíček 12 hodin na žáka. 
  • obsah b) Společná setkání rodičů dětí zapsaných do klubů: setkání jsou 1x za ¼ roku v sobotu dopoledne s obědem (trvání cca 9.30 – 12.00 + oběd). Na setkáních prezentují kluboví pedagogové s podporou videí práci děti. 

 

Závazné přihlášky si žáci nebo rodiče mohou vyzvednout u paní zástupkyně Vondrákové.

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře