AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

Od září 2019 bude otevřen kroužek reedukace, vedený speciálním pedagogem. 

Náplň kroužku reedukace vede ke zlepšení nedostatečně rozvinutých poznávacích a motorických oblastní u žáků, kteří vykazují ve svých školních pracích specifické chyby, mají výrazné výkyvy v učivu, vyskytují se u nich dlouhodobé a nápadné obtíže při čtení, psaní, počítání nebo v pravopise, které nejsou způsobeny inteligenčními schopnostmi, stresem, nemocí apod. 

Během reedukací budeme utvářet nové návyky a dílčí dovednosti, rozvíjet celkově kognitivní funkce pro zlepšení procesu učení u těchto žáků a společně jim usnadnit výuku.

 

Hlásit se mohou žáci u svých třídních učitelů (1. stupeň) nebo přímo u paní učitelky Müllerové. Kroužek bude zdarma a den konání se určí podle zájmu.

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře