AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

1. 9. 2021

 

Nabídka kroužku Instrumentálního obohacování

 

Od nového školního roku 2021/22 Vám nabízíme na naší ZŠ Klausova, Praha 13 možnost zapsání Vašeho dítěte do unikátního programu, jehož motto je „ Nechte mě chvilku… já si to rozmyslím“.

 

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování (FIE) je zaměřena na rozvoj umění učit se. Metoda umožňuje zjišťovat a rozvíjet, učební potenciál žáka, pomáhá minimalizovat poruchy učení, slouží k překonávaní poruch pozornosti, koncentrace a poruch chování. Využívají se emocionální prožitky ve 14 instrumentálních souborech, které obsahují 350 úkolů, kdy se postupně zvyšuje jejich náročnost. Metoda představuje nejpropracovanější systém pro rozvoj dovednosti samostatně se učit a myslet.

 

Přednostně budou otevřeny kroužky pro žáky 1. a 2. tříd. V případě vážného zájmu se mohou zapsat žáci vyšších ročníků. Eventuálně při dostatečném zájmu můžeme vytvořit skupinu pro rodiče.

 

Žáci naší základní školy mají kroužek zdarma, hradí si pouze instrument – pracovní sešit, jehož cena bude pravděpodobně do 200,-Kč/1kus. Předběžné dny konání kroužků budou pondělí, úterý, středa. Skupinky budou maximálně po 8 – 10 žácích, do naplnění kapacity všech skupinek.

 

V případě zájmu o zapsání žáků nebo i Vás rodičů se obracejte na Mgr. et Mgr. Helenu Müllerovou – třídní učitelka 1.C (email: mullerova@klausovazs.cz)

 

Odkazy:
https://www.zkola.cz/jak-rozvijet-mysleni-dle-profesora-feuersteina-ucime-se-ucit-se
https://www.atc-feuerstein.cz/o-metodach/instrumentalni-obohacovani
https://www.eduin.cz/clanky/petra-dockalova-metoda-reuvena-feuersteina-v-praxi/
http://kps.pedf.cuni.cz/katedra-psychologie/skolici-centrum-a-atc-feuersteinovy-metody

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře