AKTUÁLNĚ

sledujte naše nedůležitější novinky

11. 9. 2022

Přijímání ke vzdělání na střední školy se řídí ustanoveními Zákona č.561/2004 Sb. a Vyhlášky MŠMT ČR č.353/2016

Ředitel střední školy musí do konce ledna stanovit podmínky pro přijetí (pro obory s talentovou zkouškou do konce října). Na některé obory musí mít žák potvrzení od lékaře.

Je dobré přiložit podklady pro získání bodů navíc – např. diplomy z olympiád – 8. a 9. třída (úspěšný řešitel okresního či vyššího kola).

Žáci si mohou podat  2 přihlášky na školu s talentovými zkouškami – do 30. 11. 2022 2 přihlášky na obory bez talentové zkoušky – do 1. 3. 2023 řediteli SŠ. Obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání.

Přijímací zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

  1. termín: 13. dubna 2023 – pro čtyřleté obory vzdělávání, nástavbové obory vzdělání
                 17. dubna 2023 – pro šestiletá a osmiletá gymnázia
  2. termín: 14. dubna 2023– pro čtyřleté obory vzdělávání, nástavbové obory vzdělání
                 18. dubna 2023– pro šestiletá a osmiletá gymnázia

 Náhradní termíny:

  1. termín: 10. května 2023
  2. termín: 11. května 2023

Více informací naleznete na našem webu na stránce Informace o středních školách.

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře

 

Happy Snack