PRO ŽÁKY I RODIČE

Výchovné poradenství a prevence rizikového chování

AKTUÁLNĚ

 

Školní psycholog na naší škole

 

Vážení učitelé, žáci, rodiče,

ráda bych Vás seznámila s prací školního psychologa. Tato funkce je ve škole nová a byla vytvořena proto, aby dětem usnadnila cestu školním životem.

 

Co školní psycholog dělá?

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje psychologické poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi
 • poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívaly
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a co nejefektivněji
 • poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zajistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechnyžáky

 

V jakých situacích se na něj můžete například obrátit?

Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci….)
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat, co vás trápí

 

Rodiče:

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod….)
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká

 

Obsah konzultací je důvěrný, jakékoli výstupy směrem ke škole nebo dalším institucím jsou podávány pouze s výslovným souhlasem žáka a jeho zákonných zástupců. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze zákonní zástupci dítěte (popř. děti).

 

Kontakt
Jméno: Mgr. Ing. Radka Šuláková
Email: psycholog@klausovazs.cz
Psycholog na škole působí v tyto dny: Pondělí 13:00 – 16:00, Úterý 8:00 – 16:00
Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem.

 

 

Logopedická prevence

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

jsme si vědomi toho, že i v návaznosti na uzavření škol a přechod na online výuku v loňském školním roce, tráví děti spoustu času v online prostředí. Rádi bychom Vás proto v rámci prevence kybernetické kriminality a rizikového chování v online prostoru seznámili s doporučeními týkajících se on-line her a sledování pornografického obsahu.

 

Klikněte na:

 

 

Zde přidáváme ještě odkaz na souhrnný materiál k tématu bezpečného chování v on-line prostředí zde: Bezpečně v on-line

 

 

Zdroj informací a použitých materiálů z webu: Prevence kriminality v ČR / Ministerstvo vnitra

Michaela Hroníková, školní metodička prevence

 

 


 

 

 

Vážení přátelé,  

rádi bychom vám představili novou službu Centra LOCIKA. Specializovaná telefonická poradenská linka RODINA BEZ NÁSILÍ má sloužit jako podpůrný prostředek pro rodiče, kteří zažívají zlost, nejistotu, tlak či agresi a nedaří se jim tyto pocity zvládat. Nabízíme bezpečný prostor, kde s rodiči projdeme momenty, kdy dochází ke ztrátě kontroly a společně naplánujeme konkrétní kroky k zvládnutí situace bez násilí. 

Naším cílem je preventivně podporovat rodiny před domácím násilím.

 

 

 

Více informací k nahlédnutí či stažení v dokumentu  Psychohygiena nejen pro rodiče

V tomto materiálu naleznete také přehledné a stručné odpovědi na otázky:

 • Jak o koronaviru mluvit s dětmi?
 • Co dělat doma s dětmi?
 • Co dělat, pokud si jako rodič nevím s výukou rady?
 • Doporučení, jak zvládat domácí učení
 • Kontakty na krizové linky a on-line konzultace 

 

 

Udržte se fit a zdraví fyzicky i psychicky

Michaela Hroníková, školní metodik prevence

Informace o studiu na SŠ a SOU

 

Školní poradenské pracoviště

 

 

 

 

Konzultace s žáky probíhají individuálně.

Konzultace s rodiči probíhají individuálně po předchozí emailové nebo telefonické domluvě.

V případě potřeby můžete volat každou středu od 17,00 do 19,00 hod na číslo 605 878 756.

Zařízení, se kterým spolupracujme ve vzdělávacích i výchovných problémech:

 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5
  Psycholog PPP: Mgr. I. Lněničková

Kuncova 1580/1
Praha 5 – Stodůlky
155 00 
tel./fax: 251 611 803, 251 613 572 
email: oppp5@volny.cz 
www: www.oppp5.cz 

 

 

Organizace, se kterou spolupracujeme na realizaci primární a selektivní prevence:

 • Proxima Sociale o.p.s.

Rakovského 3138/2
143 00 Praha 4 – Modřany
www: www.proximasociale.cz

 

 

Níže nabízíme kontakty na další odborná pracoviště:

 • Prev-centrum

www: www.prevcentrum.cz

 

 

 

Další obsah stránky Výchovné poradenství a prevence připravujeme

 

 

 

Kontakty pro žáky

kam se můžu obrátit, když mám velké trápení:

Co mě může trápit

 

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům?

Co udělám:

 

svěřím se někomu, komu důvěřuji
   (rodičům, paní učitelce třídní, spolužákovi…)

 

– ve škole můžu vyhledat Školního metodika prevence
   (paní učitelku Nuslauerovou)

 

– napíšu email na vrba@klausovazs.cz

 

– nahlásím to anonymně přes web nebo apku
   Nenech to být

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře

 

Happy Snack