AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

Vážení rodiče,

 

vítáme Vás v novém školním roce 2020/2021 a těšíme se 1. září na Vaše děti. Letošní školní rok chceme spolu s Vámi udělat všechno proto, aby byl provoz naší školy zajištěn v maximálním možném rozsahu a aby epidemiologická situace co nejméně ovlivnila vzdělání Vašich dětí. Připravili jsme pro Vás základní informace o provozu ZŠ Klausova vzhledem ke Covid-19.

 

vedení školy

 

 

PROVOZ ZŠ KLAUSOVA 2450 VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021
VZHLEDEM KE COVID-19

 • Od 1. září začínáme školní docházku v plném rozsahu.
 • Nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Nošení roušek – dle aktuální epidemiologické situace.
 • Žáci se nebudou přesouvat mezi učebnami – jen ve výjimečných případech.
 • Pobyt zákonných zástupců a dalších osob uvnitř budovy škol je omezen, pokud to lze.
 • Adaptační zářijový pobyt se koná – ostatní výjezdy dle aktuální situace.

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A STANDARD ÚKLIDU

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, hygienickém zařízení, u tělocvičny
  jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou.
 • Zajistíme časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy.
 • Úklid a dezinfekce všech místností probíhá denně.

 

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19

 • Příznaky jsou patrné při příchodu žáka do školy anebo v průběhu dne – tuto
  skutečnost oznámíme zákonnému zástupci a informujeme o nutnosti bezodkladného
  vyzvednutí ze školy.
 • Zajistíme oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních
  dětí s dohledem zletilé fyzické osoby.
 • Rodič si bezodkladně vyzvedne dítě a telefonicky kontaktuje praktického lékaře, který
  rozhodne o dalším postupu.

 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

 • Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je znemožněna osobní
  přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy.
 • Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola přizpůsobí distanční
  vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

 

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 • Prodlouží se čas vydávání obědů.
 • Hygiena a úklid budou probíhat po každé naobědvané skupině.
 • Žáci budou mít vlastní příbor.

 

Základní informace o provozu ZŠ Klausova také ke stažení v pdf zde.

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře