AKTUÁLNĚ

sledujte naše nedůležitější novinky

24. 2. 2023

Školská rada – Základní škola, Praha 13, Klausova 2450


Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí naší školy.

Školská rada při ZŠ Klausova (dále jen ŠR) je statutárním orgánem schváleným 
MČ Praha 13, který se snaží v úzké součinnosti s ředitelem školy řešit společné
otázky činnosti školy v návaznosti na spolupráci s rodiči a zaměstnanci školy.


V dubnu letošního roku se uskuteční nové volby do ŠR z řad rodičů na další,
už šesté  – tříleté volební období na roky 2023 až 2026.


Za rodiče ve ŠR doposud pracovala paní Monika Becisová a paní Dana Jónová,
která se stala také její předsedkyní.

Proto Vás žádáme o návrhy na nové členy ŠR, případně podpoření stávajících
členů.


Své (maximálně dva) kandidáty napište, prosím, na emailovou adresu
skola@klausovazs.cz  nejpozději do 12. 4. 2023.

                                                               Školská rada a vedení školy Vám děkuje 
                                                                    za aktivní přístup k volbám do ŠR.

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře

 

Happy Snack