AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

 

 

 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

 

I.STUPEŇ

 

I. TŘÍDY  výuka ve dnech 3. 9. – 6. 9.

 

Pondělí  2. 9. 8,00 – 8,45 (1 vyučovací hodina)

Děti se ráno sejdou před vchodem do nové budovy, kde na ně bude čekat paní učitelka. Společně odejdou do své třídy i v doprovodu rodičů. Po skončení 1. vyučovací hodiny bude následovat pro děti a rodiče od 10 hod program v Centrálním parku JZM  /organizuje Městská část  P-13/. Této akce se můžete se svými dětmi zúčastnit. 

 

Úterý 3. 9. 8,00 – 9,40 (2 vyučovací hodiny)

 

Středa 4. 9. 8,00 – 9,40 (2 vyučovací hodiny)

 

Čtvrtek 5. 9. 8,00 – 10,45 (3 vyučovací hodiny)

 

Pátek 6. 9. 8,00 – 10,45 (3 vyučovací hodiny)

 

Od pondělí 9. 9. bude výuka probíhat podle  rozvrhu / bude uveden v notýsku /.

V době od 3. 9. – 11. 9. můžete své děti doprovázet až do třídy. V této době Vás prosíme 

o donesení všech pomůcek dle seznamů.

 

 

II. – V. TŘÍDY výuka ve dnech 2. 9. – 6. 9.

 

Pondělí  2. 9. 8,00 –  9,40 Vyučující budou na své žáky čekat ráno u šaten.

 2.,3.třídy – vchod novou budovou, 4.,5.třídy – horní vchod

 

Úterý 3. 9. 8,00 – 11,40

 

Středa 4. 9.  8,00 – 11,40

 

Čtvrtek 5. 9.  8,00 – 11,40

 

Pátek 6. 9. 8,00 – 11,40

 

Od pondělí 9. 9. bude probíhat vyučování dle stálého rozvrhu i s odpoledním vyučováním.

 

 

 

PRO VŠECHNY ŽÁKY A RODIČE I.STUPNĚ

 

PROVOZ DRUŽINY pro děti I. – IV. tříd zajištěn od 2. 9. / ráno od 6,30, odpoledne do 17,30 /  

 

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ pro děti I. – V. tříd 2. 9. 11,00 – 13,00

                                                                  3. – 6. 9. 11,40 – 13,00

                                                                  od 9. 9.  podle konce vyučování jednotlivých tříd

 

Důležitá informace pro rodiče: 

O prázdninách došlo ke změně čipového systému pro vydávání obědů. Žáci, kteří neměli zatím čip a používali kartičku, si jej musí zakoupit. Cena čipu je 120 Kč. S nákupem a aktivací čipů pomohou vyučující a paní vychovatelky. Pokud budete chtít, můžete pro své děti zakoupit čipy v předstihu u vedoucí školní jídelny 29., 30. 8. od 10, 00 do 12, 00 hodin. Tím nám pomůžete k rychlejšímu přechodu na nový systém.

Tyto čipy se budou později používat i pro vstup do školy, o systému fungování budete informováni na třídních schůzkách.

 


 

DEN KROUŽKŮ 11. 9. 2019 16,00 – 17,00

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 11. 9. 2019 od 17,15 hod

 

 

 

 

 

II.STUPEŇ

 

VI. – IX. TŘÍDY  výuka ve dnech 2. 9. – 6. 9.

 

Pondělí  2. 9. 8,00 –  9,40 Vyučující budou na své žáky čekat ráno u šaten.

 

Úterý 3. 9. 8,00 – 12,35 Třídní učitelé se svojí třídou.

 

Středa 4. 9.  8,00 – 12,35 Třídní učitelé se svojí třídou.

 

Čtvrtek 5. 9.  8,00 – 12,35 Výuka dle provizorního rozvrhu s vyučujícími 2. stupně.

 

Pátek 6. 9. 8,00 – 12,35 Výuka dle provizorního rozvrhu s vyučujícími 2. stupně

 

Od pondělí 9. 9. bude probíhat vyučování dle stálého rozvrhu i s odpoledním vyučováním.

        

        

  

PRO VŠECHNY ŽÁKY A RODIČE II.STUPNĚ

 

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ pro děti VI. – IX. tříd 2. 9. 11,00 – 13,00

                                                                       3. – 6. 9.11,40 – 13,30

                                                                       od 9. 9.  podle konce vyučování jednotlivých tříd

 

Důležitá informace pro rodiče: 

O prázdninách došlo ke změně čipového systému pro vydávání obědů. Žáci, kteří neměli zatím čip a používali kartičku, si jej musí zakoupit. Cena čipu je 120 Kč. S nákupem a aktivací čipů pomohou vyučující. Pokud budete chtít, můžete pro své děti zakoupit čipy v předstihu u vedoucí školní jídelny 29., 30. 8 od 10,00 do 12,00 hodin.Tím nám pomůžete k rychlejšímu přechodu na nový systém.

Tyto čipy se budou později používat i pro vstup do školy, o systému fungování budete informováni na třídních schůzkách.

 


 

DEN KROUŽKŮ 11. 9. 2019 16,00 – 17,00

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 11. 9. 2019 od 17,15 hod (VII. a IX. třída)

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 9. 9. 2019 od 17,00 hod (VI. a VIII. třída)

 

 

 

ke stažení:

Informace o zahájení školního roku pro 1. stupeň  a 2. stupeň.

 

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře