AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020 / 2021

 

 

I. STUPEŇ

 

I. TŘÍDY

výuka ve dnech 1. 9. – 4. 9.

 • Úterý 1. 9.  8,00 – 9,00 (1 vyučovací hodina)
  Děti se ráno sejdou v prostoru před novou budovou, kde na ně budou čekat paní učitelky. Proběhne zde slavnostní přivítání jednotlivých 1. tříd. Každá třída na jiném stanovišti. Program v Centrálním parku JZM, který tradičně organizuje pro prvňáčky Městská část P-13, je zrušen.
 • Středa 2. 9. 8,00 – 9,40 (2 vyučovací hodiny)
 • Čtvrtek 3. 9. 8,00 – 9, 40 (2 vyučovací hodiny)
 • Pátek 4. 9. 8,00 – 10,45 (3 vyučovací hodiny)

 

První školní týden proběhne také náš program, který jsme měli pro děti připravený na Zápis do 1. třídy. Vše bude v souladu se zvýšenými hygienickými opatřeními. Budete informováni prostřednictvím notýsku.

 

Od pondělí 7. 9. bude výuka probíhat podle rozvrhu (bude uveden v notýsku a také v aplikaci Bakalář).

 

V době od 2. 9. – 9. 9. můžete své děti doprovázet až do třídy. V této době Vás prosíme o donesení všech pomůcek dle seznamů. Žádáme Vás o dodržování zvýšených hygienických opatření.

 

 

II. – V. TŘÍDY

výuka ve dnech 1. 9. – 4. 9.

 • Úterý 1. 9.  8,00 – 9,40
  Vyučující budou na své žáky čekat ráno u šaten. 2.,3. třídy – vchod novou budovou, 4.,5.třídy – horní vchod
 • Středa 2. 9.  8,00 – 11,40
 • Čtvrtek 3. 9.  8,00 – 11,40
 • Pátek 4. 9.  8,00 – 11,40

 

Od pondělí 7. 9. bude probíhat vyučování dle stálého rozvrhu i s odpoledním vyučováním.

 

 

PRO VŠECHNY ŽÁKY A RODIČE I. STUPNĚ

 • PROVOZ DRUŽINY pro děti I. – III. tříd zajištěn od 1. 9. (ráno od 6,30, odpoledne do 17,30)
 • VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ pro děti I. – V. tříd 1. 9. 11,00 – 13,00
                                                                     2. – 4. 9. podle konce vyučování provizorního rozvrhu
                                                                     od 7. 9. podle konce vyučování stálého rozvrhu
 • DEN KROUŽKŮ 9. 9. 2020 16,00 – 17,00 ve venkovních prostorách školy.
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY v týdnu od 7. – 10. 9. 2020 buď prezenční formou v souladu s dodržováním zvýšených hygienických opatření, nebo distanční formou. Datum třídní schůzky určí třídní učitel.

 


 

 

II. STUPEŇ

 

VI. – IX. TŘÍDY

výuka ve dnech 1. 9. – 4. 9.

 • Úterý 1. 9.  8, 00 – 9, 40 Vyučující budou na své žáky čekat ráno u šaten.
 • Středa 2. 9.  8, 00 – 12, 35 Třídní učitelé se svojí třídou.
 • Čtvrtek 3. 9.  8, 00 – 12, 35 Třídní učitelé se svojí třídou.
 • Pátek 4. 9.  8, 00 – 12, 35 Výuka dle provizorního rozvrhu.

Od pondělí 7. 9. bude probíhat vyučování dle stálého rozvrhu i s odpoledním vyučováním.

 

 

PRO VŠECHNY ŽÁKY A RODIČE II.STUPNĚ

 • VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ pro děti VI. – IX. tříd  1. 9. 11, 00 – 13, 00
                                                                          2. – 4. 9. podle konce vyuč. provizorního rozvrhu.
                                                                          od 7. 9.
  podle konce vyučování stálého rozvrhu.
 • DEN KROUŽKŮ 9. 9. 2020 16,00 – 17,00 ve venkovních prostorách školy.
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY v týdnu od 7. – 10. 9. 2020 buď prezenční formou v souladu s dodržováním zvýšených hygienických opatření, nebo distanční formou. Datum třídní schůzky určí třídní učitel.

 

 

 

ke stažení zde:

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře