AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

25. 8. 2021

 

Jak budou organizování první dny školního roku pro I. a II. stupeň:

 

 

I. STUPEŇ

 

I. TŘÍDY výuka ve dnech 1. 9. – 7. 9.

 • Středa 1. 9. 8,00 – 9,00 (1 vyučovací hodina)
  Děti se ráno sejdou v prostoru před novou budovou, kde na ně budou čekat paní učitelky. Proběhne zde slavnostní přivítání jednotlivých 1. tříd. Každá třída na jiném stanovišti.
  Děti pak s paní učitelkou odejdou společně do své třídy.
  Rodiče zůstanou venku s paní vychovatelkou.
  Po skončení se můžete zúčastnit se svými dětmi programu v Centrálním parku JZM, který tradičně organizuje pro prvňáčky Městská část Praha 13, od 10 hodin.
 • Čtvrtek 2. 9. /  8,00 – 9,40 (2 vyučovací hodiny), od 8 hod – testování COVID – 19
 • Pátek 3. 9. / 8,00 – 9,40 (2 vyučovací hodiny)
 • Pondělí 6. 9. / 8,00 – 10,45 (3 vyučovací hodiny)
 • Úterý 7. 9.  / 8,00 – 11,40 (4 vyučovací hodiny)

V prvních školních dnech proběhne také náš program, který jsme měli pro děti připravený na Zápis do 1. třídy. Vše bude v souladu se zvýšenými hygienickými opatřeními. Budete informováni prostřednictvím notýsku.
Od středy 8. 9. bude výuka probíhat podle stálého rozvrhu / bude uveden v notýsku a také v aplikaci Bakalář /.
V době od 2. 9. – 7. 9. můžete své děti doprovázet až do třídy. V této době Vás prosíme
o donesení všech pomůcek dle seznamů. Žádáme Vás o dodržování zvýšených hygienických opatření.

 

II. – V. TŘÍDY výuka ve dnech 1. 9. – 3. 9.

 • Středa 1. 9. / 8,00 – 9,40 Vyučující budou na své žáky čekat ráno venku před školou.
  2.,3. třídy – vchod novou budovou, 4.,5.třídy – horní vchod.
  1. vyučovací hodina testování COVID – 19. Podle možnosti prosíme rodiče, aby počkali
  před školou na výsledky.
 • Čtvrtek 2. 9. / 8,00 – 11,40
 • Pátek 3. 9. / 8,00 – 11,40
 • Pondělí 6. 9. / 8,00 – 11,40

Od úterý 7. 9. bude probíhat vyučování dle stálého rozvrhu i s odpoledním vyučováním.

 

 

PRO VŠECHNY ŽÁKY A RODIČE I. STUPNĚ

 

PROVOZ DRUŽINY pro děti I. – III. tříd zajištěn od 1. 9. / ráno od 6,30, odpoledne do 17,30 /.

 

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ pro děti I. – V. tříd

 • 1. 9. 11,00 – 13,00
 • 2. – 3. 9. po skončení vyučování provizorního rozvrhu.
 • od 6. 9. po skončení vyučování stálého rozvrhu.

 

DEN KROUŽKŮ

8. 9. 2021 / 16,00 – 17,00

Venkovní prostory před hlavním vchodem do školy.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY v týdnu od 6. – 9. 9. 2021

Datum a místo třídní schůzky určí třídní učitel v souladu s dodržováním zvýšených hygienických opatření.

 

 


 

II. STUPEŇ

 

VI. – IX. TŘÍDY výuka ve dnech 1. 9. – 3. 9.

 • Středa 1. 9. / 8,00 – 9,40 Vyučující budou na své žáky čekat ráno u šaten.
  1. vyučovací hodina – testování COVID – 19.
  Podle možnosti prosíme rodiče, aby počkali před školou na výsledky.
 • Čtvrtek 2. 9. / 8,00 – 12,35 Třídní učitelé se svojí třídou.
 • Pátek 3. 9. / 8,00 – 12,35 Třídní učitelé se svojí třídou.
 • Pondělí 6. 9. / 8,00 – 12,35 Uskuteční se poučení BOZP s vyučujícími 2. stupně.

Od úterý 7. 9. bude probíhat vyučování dle stálého rozvrhu i s odpoledním vyučováním.

 

 

PRO VŠECHNY ŽÁKY A RODIČE II. STUPNĚ

 

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ pro děti VI. – IX. tříd

 • 1. 9. / 11,00 – 13,00
 • 2. – 3. 9.  /11,40 – 13,30
 • Od 6. 9. po skončení vyučování jednotlivých tříd.

 

DEN KROUŽKŮ 8. 9. 2021 / 16,00 – 17,00

Venkovní prostory před hlavním vchodem do školy.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY v týdnu od 6. – 9. 9. 2021

Datum a místo třídní schůzky určí třídní učitel v souladu s dodržováním zvýšených hygienických opatření.

 

 


 

Zahájení školní roku ke stažení v pdf zde.

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře