AKTUÁLNĚ

Sledujte naše nejdůležitější novinky

Vážení rodiče,

 

Česká spořitelna bude rušit dosavadní sběrný účet – SPOROŽIRO (které po dlouhá léta spolehlivě fungovalo). Vzhledem k tomu Vás žádáme o provedení změny ve způsobu úhrady stravy ve školní jídelně. Nabízíme dva možné způsoby :

 

1. zadáte trvalý příkaz k úhradě na číslo účtu 35-2000880369/0800

– variabilní symbol dítěte zůstává stejný jako u předchozích plateb

– zadejte stálou částku : I. stupeň 6-10 let 588,- Kč

                                            II. stupeň 11-14 let 630,- Kč

                                            III. stupeň 15 a více 672,- Kč

– platbu proveďte vždy 25. v měsíci na měsíc následující (1. platba 25. 10. na listopad)

 

2. je možné zadat také souhlas s inkasem – pouze po domluvě s vedoucí stravování

– číslo účtu 35-2000880369/0800

– variabilní symbol dítěte zůstává stejný jako u předchozích plateb

– částka se nezadává, mění se dle počtu stravovacích dnů v měsíci

– splatnost k 25. v měsíci, frekvence opakování 20 dnů

 

 

Děkuji za pochopení a věřím, že tyto změny zvládneme k oboustranné spokojenosti.

 

Helena Hošková, vedoucí šj, tel: 235513683

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře