AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

KLAUSOVKA SE ZELENÍ

Klausovka se zelení   I přes současné komplikované období máme na Klausovce pozitivní zprávy. Díky Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy se nám daří zkultivovat okolí naší školy.    V současné době zahradní firma Kaorigarden pracuje na vylepšení prostor naproti školní kuchyní, kam již zaměstnanci školy včetně žáků 8. a ...

Read More

ŠKOLNÍ DRUŽINA – převedení/vrácení plateb, ŠD 2020/2021

Vážení rodiče,   školní družina je uzavřena od 11. března 2020 z důvodu pandemie COVID-19 a již do konce tohoto školního roku ve svém standardním režimu fungovat nebude. Místo družiny pro přihlášené žáky 1. až 5. ročníku, kteří přijdou do školy od 25. 5. 2020, jsou k dispozici odpolední činnosti, pokud jste o ně v ...

Read More

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO PŘIHLÁŠENÉ ŽÁKY 1. STUPNĚ A 9. TŘÍDY

Od 25.5. 2020 je obnoven provoz školní jídelny pro přihlášené žáky 1. stupně a 9. třídy. Tito žáci mají obědy přihlášené do konce školního roku. Vařit se bude pouze jedno jídlo. Odhlašování obědů je možné telefonicky nebo e-mailem.   Jídelníček naleznete zde.     Vyúčtování stravného bude provedeno ke konci školního roku převedením na účet. ...

Read More

INFORMACE ŠKOLSKÉ RADY – VOLBY DO ŠR

Informace Školské rady při ZŠ Klausova  – volby do ŠR na období 2020 – 2023   Vážení rodiče,   v tomto školním roce, jak jsme Vás všechny prostřednictvím webových stránek školy, třídních učitelů a Vašich dětí informovali, proběhly volby do Školské rady při ZŠ Klausova (ŠR). Školská rada je volena na tříleté období, které začíná ...

Read More

INFORMACE K ZAHÁJENÍ DOCHÁZKY

Vážení rodiče,   od 25. 5 2020 plánujeme otevřít naši školu pro žáky prvního stupně. Rádi bychom Vás touto cestou poprosili o vyplnění zájemky o prezenční vzdělávání. Zájemku vyplňte i v případě, že nemáte zájem o prezenční vzdělávání Vašeho dítěte (zaškrtnete příslušné políčko Ne, nemám zájem) a to nejpozději do 11. 5. 2020.   Připojujeme také odkaz ...

Read More

Přijatí žáci do 1. třídy pro rok 2020/2021

 

Read More

VIDEO: Distanční výuka na ZŠ Klausova

V této nelehké době se snažíme našim žákům předat informace různými způsoby. Děláme maximum pro to, aby se nám povedlo alespoň trochu nahradit dětem klasickou výuku v lavicích mezi kamarády. Podívejte se na kratičké představení naší práce.   Kantorský tým ZŠ Klausova    

Read More

OTEVŘENÍ PROVOZU PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

Vážení rodiče,   v tuto chvíli se naše škola připravuje na otevření provozu pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020.   Čekáme na upřesnění podmínek provozu na základě metodiky, kterou slíbilo připravit MŠMT do konce dubna. Následně Vás budeme informovat o podmínkách, za kterých bude provoz zahájen a poté provedeme průzkum Vašeho zájmu o ...

Read More

Paní vychovatelky zdraví všechny děti naší školy

Read More

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vážení rodiče, zákonní zástupci,   jak už víte z webových stránek naší školy a z informací, které jsme Vám poslali, volíme v tomto roce novou Školskou radu/ŠR/ při ZŠ Klausova.   Protože nastala Vám známá mimořádná situace, kterou jsme nečekali a kterou s maximálním nasazením se snažíme řešit prakticky denně, moc Vás žádáme v souvislosti s ...

Read More

Psychohygiena nejen pro rodiče

  Více informací k nahlédnutí či stažení v dokumentu  Psychohygiena nejen pro rodiče V tomto materiálu naleznete také přehledné a stručné odpovědi na otázky: Jak o koronaviru mluvit s dětmi? Co dělat doma s dětmi? Co dělat, pokud si jako rodič nevím s výukou rady? Doporučení, jak zvládat domácí učení Kontakty na krizové linky a on-line ...

Read More

ON-LINE zápis do 1. tříd

Zápis bude otevřen elektronicky od pondělí 6. 4. 2020 do pondělí 20. 4. 2020.   Více informací včetně odkazu na on-line formulář naleznete na stránce: PRO ŽÁKY I RODIČE /  Zápis do 1. tříd

Read More

Vrácení plateb za ŠD

Upozornění pro rodiče v souvislosti s uzavřením škol z důvodu epidemiologické karantény   Školní družina neposkytuje svoje služby, proto Vám příslušné platby budou vráceny po skončení mimořádné situace. Počínaje měsícem duben a dále v závislosti na dalším vývoji nutných opatření.   Děkujeme za pochopení.

Read More

Koronavirus – INFORMACE

Koronavirus – AKTUÁLNÍ INFORMACE     Opatření k uzavření základních škol – MČ Praha 13   1. Výuka je zrušena od zítřejšího dne tj. 11. března 2020 do odvolání. Pro děti nebude zajištěn žádný náhradní program ani vydávání obědů, školní družina bude uzavřena. 2. Veškeré další aktivity ve škole (odpolední kurzy, kroužky atp). jsou také do ...

Read More

Intenzivní kurz ČJ/M ZRUŠEN!

Read More

Den otevřených dveří ZRUŠEN!

 

Read More

Škola v přírodě s lyžováním ZRUŠENA!

 

Read More

Informace – koronavirus

Informace – koronavirus   Odpovědi na dotazy rodičů a dětí:   1. Kde najdu informace o koronaviru?  Informace s prokliky na všechny relevantní zdroje najdete např. na webu MŠMT.  Hygienici přistoupili ke zřízení speciálních informačně – poradenských linek kvůli vysokému zájmu obyvatel hlavního města o téma. Linky 773 782 856 a 773 782 850 zřídila pražská ...

Read More

Bezpečnost dětí na ZŠ Klausova

Bezpečnost dětí na ZŠ Klausova   Naše škola, kromě spousty jiných projektů podporujících výchovu a vzdělání dětí (např. Erasmus+, Edison, Souboj čtenářů aj.), navázala v roce 2018 bližší a úspěšnou spolupráci s neziskovou společností Pražské matky. Kromě každoročních akcí Pěšky do školy a Ukliďme naši školu jsme před rokem zahájili projekt Bezpečné cesty do školy. V rámci tohoto ...

Read More

Volby do Školské rady

Volby do Školské rady ZŠ Klausova na období 2020 – 2023     Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí naší školy,   Školská rada při ZŠ Klausova (dále jen ŠR) je statutárním orgánem schváleným MČ Praha 13, který se snaží v úzké součinnosti s ředitelem řešit společné otázky činnosti školy v návaznosti na spolupráci s rodiči a zaměstnanci školy.   V dubnu ...

Read More

Kluby podpory dětí ve škole i v rodině

Kluby podpory dětí ve škole i v rodině   Naše škola navazuje spolupráci s organizací Nová škola, o.p.s.  Díky této spolupráci budeme moci u nás ve škole otevřít Kluby podpory dětí ve škole i v rodině.    Prostřednictvím odpoledních klubů bychom chtěli pomoci především žákům s odlišným mateřským jazykem a také žákům s dalšími speciálně vzdělávacími potřebami. Intervencí ...

Read More

INFORMACE  O STRAVNÉM

Od 2.9. 2019 došlo ke zvýšení  ceny oběda: I. stupeň       6 – 10 let 30,- Kč    měsíčně 630,- Kč II. stupeň     11 – 14 let 32,- Kč   měsíčně 672,- Kč III. stupeň    15 – 18 let 34,- Kč   měsíčně 714,- Kč   Pokud máte zadanou jinou ...

Read More

HLEDÁME KVALIFIKOVANÉ PEDAGOGY

Naše škola hledá pro příští školní rok (od září 2020) kvalifikovaného pedagoga na 1. stupeň  a kvalifikovaného pedagoga anglického jazyka.   Nabízíme stabilní, příjemnou a pestrou práci, prima kolektiv, zajímavé zaměstnanecké benefity a výhody práce ve školství.   Bližší informace: tel.: 604 789 072, e-mail: reditel@klausovazs.cz.  

Read More

PF 2020

     

Read More

Informace o přijímacím řízení na střední školy

Aktuální informace o termínech i podmínkách přijímacího řízení na střední školy naleznete zde: https://www.klausovazs.cz/pro-zaky-i-rodice/vychovne-poradenstvi-a-prevence/informace-o-strednich-skolach/

Read More

Středa 6. 11. 2019

Ve středu 6. 11. 2019 probíhá dopolední i odpolední výuka dle rozvrhu včetně kroužků a dalších plánovaných aktivit.

Read More

Poděkování za Srdíčkové dny

Na email naší školy přišlo krásné poděkování od nadace Život dětem, které patří především žákům 9. A, ale i Vám všem, kteří jste do sbírky v rámci Srdíčkových dnů přispěli.   Srdečně Vám děkujeme za organizaci podzimních Srdíčkových dnů. Posíláme děkovný certifikát jako náš projev vděčnosti za Vaši pomoc a podporu. Prosím, předejte naše poděkování ...

Read More

ZŠ Klausova má unikátní sportoviště

Podívejte se na reportáž z otevírání nového multifunkčního sportovního areálu, který má nově naše škola: https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-13/11363/zs-klausova-ma-unikatni-sportoviste   Fotogalerii ze slavnostního otevírání naleznete zde

Read More

Keramika pro dospělé

 Kroužek Keramika pro dospělé má stále ještě volná místa!   Koná se vždy v pondělí od 18:00 do 19:30, cena je 1800 Kč na pololetí. V případě zájmu kontaktujte lektorku kroužku paní vychovatelku Johanidesovou (johanidesova@klausovazs.cz)   Přehled všech kroužků, které nabízíme na naší škole, naleznete zde.

Read More

Projekt Erasmus plus

Naše škola se ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021 zúčastní projektu Erasmus+.   Jedná se o projekt mezinárodní spolupráce škol s krátkodobými pobyty v zahraničí. Téma projektu, který nám byl evropskou komisí schválen se jmenuje: Learning for my future, čili Učíme se pro svou budoucnost.   Užší zaměření projektu se týká rozvoje studijních schopností žáků ...

Read More

Vstup do aplikace STRAVA

Vážení strávníci, od  1.října je možnost internetového  objednávání obědů na www.strava.cz   Pro vstup do aplikace zadejte: číslo zařízení – je pro všechny stejné: 4208 přihlašovací jméno je ve formátu „prijmeni.jmeno“ – např. Pepíček Novák = novak.pepicek přihlašovací heslo pro nově přihlášené děti v tomto školním roce:               je ve formátu „ddmmrrrrr“, kde dd = den, mm ...

Read More

Adaptační kurz 6.A 

11. září 2019 – žáci 6. A dojeli na Adaptační kurz v pořádku. 

Read More

SBĚR A TŘÍDĚNÍ ODPADU

Naše škola bude ve školním roce 2019 / 2020 opět zapojena do soutěže ve sběru druhotných surovin. Na podzim i na jaře (přesné termíny budou včas zveřejněny) bude přistaven kontejner na sběrový papír a v průběhu určeného týdne i časového rozmezí bude možné papír odevzdávat.   Zahajujeme sběr hliníku patřícího mezi kovový odpad, který se dále zpracovává ...

Read More

SRDÍČKOVÉ DNY

Opět se zapojíme do charitativní sbírky SRDÍČKOVÉ DNY, kterou organizuje o.p.s. Život dětem na podporu nemocných dětí.   Žáci naší školy si budou moci v týdnu od 23. do 27. září koupit tradiční magnetky se zvířátky a další dárkové předměty s logem Život dětem a to za 30 Kč .    Předem děkujeme, že podpoříte koupí těchto předmětů nemocné děti. Výtěžek sbírek ...

Read More

KROUŽEK REEDUKACE

Od září 2019 bude otevřen kroužek reedukace, vedený speciálním pedagogem.  Náplň kroužku reedukace vede ke zlepšení nedostatečně rozvinutých poznávacích a motorických oblastní u žáků, kteří vykazují ve svých školních pracích specifické chyby, mají výrazné výkyvy v učivu, vyskytují se u nich dlouhodobé a nápadné obtíže při čtení, psaní, počítání nebo v pravopise, které nejsou způsobeny ...

Read More

Zahájení školního roku 2019/2020

      ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020     I.STUPEŇ   I. TŘÍDY  výuka ve dnech 3. 9. – 6. 9.   Pondělí  2. 9. 8,00 – 8,45 (1 vyučovací hodina) Děti se ráno sejdou před vchodem do nové budovy, kde na ně bude čekat paní učitelka. Společně odejdou do své třídy i v doprovodu rodičů. ...

Read More

ZMĚNA OBJEDNÁVKOVÉHO SYSTÉMU VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

O prázdninách došlo k rozsáhlé rekonstrukci systému pro vydávání obědů. Žáci, kteří neměli zatím čip a používali kartičku, si jej musí zakoupit (cena čipu je 120 Kč). S nákupem a aktivací čipů pomohou vyučující a paní vychovatelky. Pokud budete chtít, můžete pro své děti zakoupit čipy v předstihu u vedoucí školní jídelny 29. a 30. 8. od 10 ...

Read More

KRÁSNÉ LETNÍ PRÁZDNINY!!!

Rádi bychom Vám všem popřáli co nejkrásnější prožití letních prázdnin, spoustu zážitků, sluníčka a 2. září se v pořádku vraťte k nám do školy.   Zaměstnanci ZŠ Klausova

Read More

ORGANIZACE POSLEDNÍHO TÝDNE

Organizace posledního týdne tohoto školního roku (24. června – 28. června 2019)   Od pondělí do čtvrtka bude výuka na 1. stupni do 11, 40 a na 2. stupni do 12, 35. Děti budou po celou dobu s třídními učiteli ve svých třídách.   V pondělí, 3. vyučovací hodinu, budou vyhlášeni nejúspěšnější žáci z celoškolní cyklistické a ...

Read More

VYÚČTOVÁNÍ OBĚDŮ

Vyúčtování stravy bude provedeno během července.   Helena Hošková, vedoucí ŠJ

Read More

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře