ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLAUSOVA

Školská rada

Informace Školské rady při ZŠ Klausova  – volby do ŠR na období 2020 – 2023

 

Vážení rodiče,

 

v minulém školním roce proběhly volby do Školské rady při ZŠ Klausova (ŠR). Školská rada je volena na tříleté období, které začíná letos 1. září a skončí k poslednímu srpnu 2023.  Má na škole dlouholetou tradici a je aktivně spojená s činností školy. Do ŠR jsou voleni dva zástupci z řad rodičů, jejichž děti jsou žáky naší ZŠ, a dva pedagogičtí pracovníci. Zbývající dva členové ŠR jsou zastupitelé MČ Prahy 13, kteří jsou jmenováni radou MČ. Postup voleb byl vzhledem k vzniklé pandemii aktualizován o elektronické volby ve druhém kole z řad rodičů a o přímou volbu z řad pedagogických pracovníků.

 

 

Výsledky voleb:

 

Volba rodičů: paní Dana Jónová, stávající členka ŠR,

                        paní Monika Becisová, nově zvolená členka ŠR

                        

profily nově zvolených zástupkyň rodičů k nahlédnutí zde: paní Jónová, paní Becisová

 

Volba pedagogických pracovníků:  paní učitelka Lucie Heřmanská, stávající členka ŠR

                                                               paní učitelka Milada Jiřičková, nově zvolená členka ŠR 

 

Nově zvolená ŠR společně se stávajícími členy se poprvé sejde v novém školním roce 2020/2021. Na tomto jednání bude zvolen předseda ŠR a projednána Výroční zpráva o činnosti ZŠ Klausova za uplynulý školní rok.

   

 

 

Členové školské rady

 

zákonní zástupci nezletilých žáků (voleni každé 3 roky):
  • Dana Jónová
  • Monika Becisová

 

zástupci pedagogických pracovníků školy (voleni každé 3 roky):
  • Lucie Heřmanská
  • Milada Jiřičková

 

zástupci zřizovatele (jmenováni):
  • Blanka Janovská
  • Petr Praus

 

 

 

Zápisy z jednání ŠR

ke stažení ve formátu pdf:

 

Kontakty na členy ŠR

 

Monika Becisová / monika.becis@seznam.cz

Lucie Heřmanská / hermanska@klausovazs.cz

Blanka Janovská / blankajanovska@seznam.cz

Milada Jiřičková / jirickova@klausovazs.cz

Dana Jónová / DDMJonovi@seznam.cz

Petr Praus / praus.petr@gmail.com

 

 

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře

 

Happy Snack