AKCE A AKTIVITY

Proběhlé akce

akce školy, programy

soutěže

výlety a exkurze

další

Každoročně proběhne na naší škole i mimo ní spoustu různorodých akcí. Zde si můžete přečíst reportáže z akcí školy, přednášek a seminářů, výsledky vědomostních, sportovních a dalších soutěží, zážitky z výletů i exkurzí a dalších akcí.

Žákovský parlament na Klausovce

26.9.2023

V letošním školním roce se skládá parlament ze zástupců 2. - 9. tříd a tvoří ho 43 parlamenťáků.

více

ŠD 6. oddělení

Fotogalerie 6. oddělení Školní družiny ve školním roce 2023/2024.

více

ŠD 4. oddělení

Fotogalerie 4. oddělení Školní družiny ve školním roce 2023/2024.

více

Trenéři do škol

V prvních a druhých ročnících se žáci budou každý měsíc seznamovat a učit základy různých sportů a sportovních aktivit.

více

Školní parlament v rádiu Junior

12.9.2023

Žákovský parlament byl v živém vysílání Rádia Junior.

více

Školní parlament na radnici PH13

11.9.2023

Vybrané zástupkyně žákovského parlamentu se zúčastnily tzv. Veřejného fóra, které pořádá MA21. Z řad parlamenťáků, že škol na Ph13, od tzv. "Stolu mladých", vzešlo několik velmi zajímavých podnětů k řešení či zamyšlení.

více

Už jsme ve škole

Paní vychovatelky si pro prvňáčky připravily pět stanovišť, kde žáčci ve skupinkách plnili úkoly z matematiky, českého jazyka, hudební výchovy, prvouky a tělesné výchovy.

více

První den v ZŠ Klausova

4.9.2023

S radostí jsme přivítali nejen prvňáčky, ale všechny žáky naší školy, v pro nás výjimečném roce, kdy si budeme připomínat 30. výročí otevření školy.

více

Slavnostní rozloučení s deváťáky

29.6.2023

Žákům devátých tříd byly slavnostně předány šerpy a růže.

více

ŠD 3. oddělení

       

více

Konference k projektu OPEN 58

15.6.2023

Na konferenci k projektu OPEN 58 žáci všech zúčastněných škol prezentovali své celoškolní projekty.

více

Pěstujeme hlívu ústřičnou

Jak pěstujeme ve 4. B hlívu ústřičnou.

více

Kouzelník Reno

Naší školní družinu navštívil kouzelník Reno.

více

Imaginárium

26.5.2023

4.B a 5.A na výstavě ve chvalském zámku.

více

Kompostér

Třída 4. B má svůj vlastní vermikompostér.

více

Květnové scénické čtení na Klausovce

16.5.2023

Soubor KlauSovy tvořený z žáků šestých a osmých tříd nacvičil ve svém volném čase formou scénického čtení příběhy Roberta Fulghuma.

více

Pošta pro Tebe

Cílem projektu žákovského parlamentu bylo udělat radost někomu ze svého školního okolí.

více

Karlův most

10.5.2023

Ve středu 10. 5. se 3. C zúčastnila hry Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě.

více

Květnová školička

3.5.2023

Dne 3. 5. proběhla předposlední Školička v tomto školním roce.

více

OVOV

Sportovní klání o Odznak všestrannosti olympijských vítězů.

více

Hudební pořad na Klausovce

11.4.2023

Hudební pořad, ve kterém nás koncertní umělci podrobně seznámili s hobojem a akordeonem.

více

Souboj čtenářů

3.4.2023

Naši žáci se zúčastnili celorepublikové online soutěže, která prověřuje znalost obsahu soutěžních knih, porozumění textu, práci s textem a čtenářskou gramotnost šestých tříd. 

více

Srdíčkové dny na Klausovce

charitativní akce, kterou zaštiťuje organizace Život dětem, na podporu a pomoc vážně nemocným dětem.

více

Můj lyžařský výcvik

Lyžařský výcvik pohledem žáka 7. B.

více

Soutěž v anglickém jazyce pro 5. ročníky

28.3.2023

Soutěž v anglickém jazyce pro páté ročníky s názvem Go ahead with English.

více

Osvětové setkání

22.3.2023

Osvětové setkání v rámci projektu Open 58 navázalo na mimoškolní výjezd a Projektový den třídy 9.A.

více

NA KAŽDOU NOŽKU JINOU PONOŽKU

21.3.2023

Naše škola se opět zapojila do celosvětové akce pro podporu lidí s Downovým syndromem a uspořádala Ponožkový den.

více

Lyžařský kurz I.

26.2.-4.3.2023

Zprvu nás počasí přivítalo toliko toužebně očekávanou sněhovou nadílkou a v následujících dnech jsme si mohli plnými doušky užívat horského sluníčka a teplot leckdy až k 10°C.

více

Projektový den třídy 9.A

16.2.2023

Projektovému dni předcházel výjezd žáků 9.A do Otevřeného mlýna v Kačici, kde se seznámili s různými metodami práce, které budou v rámci vlastního projektu potřebovat. Cílem výjezdu bylo vyzkoušet si, jak naplánovat změnu veřejného prostoru školy nebo jejího okolí a proměnit ho tak, aby vyhovoval co nejvíce uživatelům. Nedílnou součástí byla také týmová práce a koordinace jednotlivých skupin.

více

Nastěhovaly se k nám žížalky!

1.3.2023

Tento výukový program byl prvním z řady dalších, které budou následovat během druhého pololetí v rámci našeho nového projektu Cirkulární škola.

více

Páťáci na škole v přírodě s lyžováním

Děti z obou pátých tříd si užily skvělou školu v přírodě.

více

Masopustní karneval

20.2.2023

Užili jsme si průvod masek, hudbu i tanec.

více

ŠD 5. oddělení

     

více

Kdo učí? Velcí učí malé…

Starší žáci pomáhali s využitím tabletů ve výuce u mladších spolužáků.

více

Pražské poetické setkání

8.2.2023

Školní kolo recitační soutěže.

více

Matematická olympiáda

25.1.2023

Šest žáků 5. tříd reprezentovalo naší školu v obvodním kole Matematické olympiády.

více

Olympiáda AJ – školní kolo

26.1.2023

Jak dopadlo školní kolo Olympiády v Anglickém jazyce.

více

Keramika I. pololetí 2022/2023

Fotogalerie z kroužku keramiky.

více

Plotová galerie lednových pranostik

Pranostiky, které se vážou k měsíci lednu, v naší galerii na plotě.

více

Předvánoční jarmark

Výtěžek z jarmarku putoval do Záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Jinonicích.

více

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře

 

Happy Snack