PRO ŽÁKY I RODIČE

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

Ing. et Mgr. R. Šuláková

psycholog@klausovazs.cz

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Mgr. D. Bubníková

bubnikova@klausovazs.cz

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Mgr. M. Hroníková

hronikova@klausovazs.cz

SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Mgr. M. Holmanová

holmanova@klausovazs.cz

KARIÉROVÁ PORADKYNĚ

Mgr. L. Heřmanská

hermanska@klausovazs.cz

Konzultace s žáky probíhají individuálně.

Konzultace s rodiči probíhají individuálně po předchozí emailové nebo telefonické domluvě.

 

kontakt na Školní poradenské pracoviště:

Zařízení, se kterým spolupracujme ve vzdělávacích i výchovných problémech:

 • Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 5
  Psycholog PPP: Mgr. I. Lněničková

Kuncova 1580/1
Praha 5 – Stodůlky
155 00 
tel./fax: 251 611 803, 251 613 572 
email: oppp5@volny.cz 
www: www.oppp5.cz 

 

 

Organizace, se kterými spolupracujeme na realizaci primární a selektivní prevence:

 • Proxima Sociale o.p.s.

Rakovského 3138/2
143 00 Praha 4 – Modřany
www: www.proximasociale.cz

 

 • Projekt Odyssea, z.s.

Novoškolská 696/2
190 00 Praha – Vysočany
www: www.odyssea.cz

 

 

Níže nabízíme kontakty na další odborná pracoviště:

 • Prev-centrum

www: www.prevcentrum.cz

 

 • SVP Klíčov

www: Ambulantní oddělení Praha 5 (klicov.cz)

 

Kontakty pro žáky

kam se můžu obrátit, když mám velké trápení:

kam se můžu obrátit, když mám velké trápení:

Co mě může trápit

 

Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům?

Co udělám:

 

svěřím se někomu, komu důvěřuji
   (rodičům, paní učitelce třídní, spolužákovi…)

 

– ve škole můžu vyhledat Školního metodika prevence
   (paní učitelku Hroníkovou)

 

– napíšu email na vrba@klausovazs.cz

 

– nahlásím to anonymně přes web nebo apku
   Nenech to být

V případě krizových situací můžete využít tyto kontakty:

 

 • Interaktivní mapa ČR s kontakty pomoci pro děti a rodiny, které se ocitly v náročné situaci
  www.ohrozenedite.cz 

 

 • Portál s informacemi a kontakty v oblasti duševního zdraví
  www.opatruj.se 

 

 • Krizové centrum RIAPS
  Chelčického 39, 130 00 Praha 3
  riaps@csspraha.cz
  +420 222 586 768

 

 • Dětské krizové centrum
  Cílkova 796/7, Praha 12
  nonstop Linka důvěry 777 715 215

Informace o studiu na SŠ a SOU

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře