ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLAUSOVA

Náš tým

3

VEDENÍ ŠKOLY

Školu řídí od září roku 2017 Mgr. Petr Neuvirt
a jeho statutární zástupkyní je
Mgr. Helena Hejnová. Zástupkyní ředitele je také Mgr. Vondráková Renata.

33

PEDAGOGOVÉ

Všichni vzdělaní odborníci a zkušení učitelé, kteří provází děti jedním z nejkrásnějších období jejich života.

7

VYCHOVATELÉ

Skvělý tým vychovatelek školní družiny zajišťuje aktivní a smysluplné naplnění času dětí, které tráví odpoledne ve školní družině.

5

ASISTENTI

Pro všechny děti, které potřebují větší péči a pomoc v hodinách i o přestávkách.

PEDAGOGOVÉ

I. a II. stupně

SEBASTIEN BENEŠ

benes@klausovazs.cz

třídní učitel 6. B
koordinátor ICT

DIANA BUBNÍKOVÁ

bubnikova@klausovazs.cz

třídní učitelka 3. B
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

MARCELA ČERNÁ

cerna@klausovazs.cz

třídní učitelka 1. A

VÁCLAV DEDERA

dedera@klausovazs.cz

třídní učitel 7. A

JANA FARKAČOVÁ

farkacova@klausovazs.cz

koordinátorka Sběru papíru

LUBOŠ GAISL

gaisl@klausovazs.cz

KAMILA GAWLIKOVÁ

gawlikova@klausovazs.cz

třídní učitelka 1. C

TEREZA HÁJEČKOVÁ

hajeckova@klausovazs.cz

ZDENĚK HÁJOVSKÝ

hajovsky@klausovazs.cz

HELENA HEJNOVÁ

hejnova@klausovazs.cz

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY

LUCIE HEŘMANSKÁ

hermanska@klausovazs.cz

členka Školské rady

PETRA HLOUŠKOVÁ

hlouskova@klausovazs.cz

MICHAELA HRONÍKOVÁ

hronikova@klausovazs.cz

třídní učitelka 9. A
Školní metodik prevence

ELIŠKA JIRÁTOVÁ

jiratova@klausovazs.cz

třídní učitelka 3. C

MILADA JIŘIČKOVÁ

jirickova@klausovazs.cz

MICHAELA KLIMENTOVÁ

klimentova@klausovazs.cz

třídní učitelka 8. A

VERONIKA LAHODOVÁ

lahodova@klausovazs.cz

třídní učitelka 4. A

MARCELA MÁNKOVÁ

mankova@klausovazs.cz

třídní učitelka 2. A
kontaktní osoba Projektů Ovoce a Mléko do škol

HELENA MÜLLEROVÁ

mullerova@klausovazs.cz

třídní učitelka 1. B

PETR NEUVIRT

reditel@klausovazs.cz

ŘEDITEL ŠKOLY

ZDEŇKA NOVOTNÁ

novotna@klausovazs.cz

třídní učitelka 5. A

JANA PALACKÁ

palacka@klausovazs.cz

třídní učitelka 5. B

LUCIE PETROVA

petrova@klausovazs.cz

třídní učitelka 4. B

DAVID POKORNÝ

pokorny@klausovazs.cz

třídní učitel 6. A

JAN PRÁZA

praza@klausovazs.cz

DENISA REJTHAROVÁ

jurcova@klausovazs.cz

třídní učitelka 5. C

VĚRA SELIMOVIČOVÁ

selimovicova@klausovazs.cz

třídní učitelka 2.B

MICHAELA ŠIMÁNKOVÁ

simankovam@klausovazs.cz

třídní učitelka 2. C

ZUZANA ŠIMÁNKOVÁ

simankova@klausovazs.cz

ANNA ŠÚRY

sury@klausovazs.cz

třídní učitelka 7. B

MIROSLAVA TOMKOVÁ

tomkova@klausovazs.cz

třídní učitelka 3. A

LENKA TŘEŠŇÁKOVÁ

tresnakova@klausovazs.cz

RENATA VONDRÁKOVÁ

vondrakova@klausovazs.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY
koordinátorka ŠVP

Konzultace s vyučujícími probíhají v konzultačních hodinách během třídních schůzek nebo v termínu individuálně sjednaném přes email, případně po telefonické domluvě.

VYCHOVATELKY

ve Školní družině

MICHALA JOHANIDESOVÁ

johanidesova@klausovazs.cz

LUCIE ŘEDINOVÁ

redinova@klausovazs.cz

MARKÉTA SVOBODOVÁ

svobodova@klausovazs.cz

ZUZANA ŠIMÁNKOVÁ

simankova@klausovazs.cz

LENKA TŘEŠŇÁKOVÁ

tresnakova@klausovazs.cz

vedoucí vychovatelka

ELEN VAGENKNECHTOVÁ

vagenknechtova@klausovazs.cz

KATEŘINA ZÁPOTOCKÁ

zapotocka@klausovazs.cz

ASISTENTI

KAMILA GAWLIKOVÁ

gawlikova@klausovazs.cz

PETRA JAROŠOVÁ

jarosova@klausovazs.cz

ZDENKA LAMAČOVÁ

lamacova@klausovazs.cz

LENKA MOUČKOVÁ

mouckova@klausovazs.cz

TEREZA VACKOVÁ

vackova@klausovazs.cz

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

MGR. BUBNÍKOVÁ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

MGR. HRONÍKOVÁ

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře