ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLAUSOVA

Náš tým

3

VEDENÍ ŠKOLY

Školu řídí od září roku 2017 Mgr. Petr Neuvirt
a jeho statutární zástupkyní je
Mgr. Helena Hejnová. Zástupkyní ředitele je také Mgr. Vondráková Renata.

39

PEDAGOGOVÉ

Všichni vzdělaní odborníci a zkušení učitelé, kteří provází děti jedním z nejkrásnějších období jejich života.

7

VYCHOVATELÉ

Skvělý tým vychovatelek školní družiny zajišťuje aktivní a smysluplné naplnění času dětí, které tráví odpoledne ve školní družině.

7

ASISTENTI

Pro všechny děti, které potřebují větší péči a pomoc v hodinách i o přestávkách.

PEDAGOGOVÉ

I. a II. stupně

SEBASTIEN BENEŠ

benes@klausovazs.cz

třídní učitel 7. B
koordinátor ICT

DIANA BUBNÍKOVÁ

bubnikova@klausovazs.cz

třídní učitelka 4. B
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

ELIŠKA ČERNÁ

cernae@klausovazs.cz

MARCELA ČERNÁ

cerna@klausovazs.cz

třídní učitelka 2. A
koordinátorka EVVO

VÁCLAV DEDERA

dedera@klausovazs.cz

třídní učitel 8. A
koordinátor ICT

JANA FARKAČOVÁ

farkacova@klausovazs.cz

koordinátorka EVVO

LUBOŠ GAISL

gaisl@klausovazs.cz

třídní učitel: 6. B

KAMILA GAWLIKOVÁ

gawlikova@klausovazs.cz

třídní učitelka 2. B

BARBORA HÁJKOVÁ

hajkova@klausovazs.cz

třídní učitelka 7. A

ZDENĚK HÁJOVSKÝ

hajovsky@klausovazs.cz

HELENA HEJNOVÁ

hejnova@klausovazs.cz

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY

LUCIE HEŘMANSKÁ

hermanska@klausovazs.cz

členka Školské rady

PETRA HLOUŠKOVÁ

hlouskova@klausovazs.cz

třídní učitelka 6. C

MICHAELA HRONÍKOVÁ

hronikova@klausovazs.cz

Školní metodik prevence

TEREZA JEŘÁBKOVÁ

jerabkova@klausovazs.cz

třídní učitelka 4. C

ELIŠKA JIRÁTOVÁ

jiratova@klausovazs.cz

třídní učitelka 1. C

MILADA JIŘIČKOVÁ

jirickova@klausovazs.cz

MICHAELA KLIMENTOVÁ

klimentova@klausovazs.cz

třídní učitelka 9. A

VERONIKA LAHODOVÁ

lahodova@klausovazs.cz

třídní učitelka 5. A

JOHANA MACÁKOVÁ

macakova@klausovazs.cz

MARCELA MÁNKOVÁ

mankova@klausovazs.cz

třídní učitelka 3. A

HELENA MÜLLEROVÁ

mullerova@klausovazs.cz

třídní učitelka 2. C

KATEŘINA NÁLEVKOVÁ

nalevkova@klausovazs.cz

PETR NEUVIRT

reditel@klausovazs.cz

ŘEDITEL ŠKOLY

ZDEŇKA NOVOTNÁ

novotna@klausovazs.cz

třídní učitelka 4. A

LUCIE PETROVÁ

petrova@klausovazs.cz

třídní učitelka 5. B

DAVID POKORNÝ

pokorny@klausovazs.cz

DENISA REJTHAROVÁ

rejtharova@klausovazs.cz

VĚRA SELIMOVIČOVÁ

selimovicova@klausovazs.cz

třídní učitelka 3.B

PETRA SMÍTKOVÁ

smitkova@klausovazs.cz

LUCIE SYNKOVÁ

synkova@klausovazs.cz

třídní učitelka 6. A

MICHAELA ŠIMÁNKOVÁ

simankovam@klausovazs.cz

třídní učitelka 3. C
zástupce ředitele pro 1. a 2. ročníky

ANNA ŠÚRY

sury@klausovazs.cz

třídní učitelka 8. B

JOZEFA TAKÁČOVÁ

takacova@klausovazs.cz

třídní učitelka 1. B

MIROSLAVA TOMKOVÁ

tomkova@klausovazs.cz

třídní učitelka 1. A

LENKA TŘEŠŇÁKOVÁ

tresnakova@klausovazs.cz

RADKA VACHATOVÁ

vachatova@klausovazs.cz

RENATA VONDRÁKOVÁ

vondrakova@klausovazs.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY
koordinátorka ŠVP

ANNA ZITOVÁ

zitova@klausovazs.cz

Konzultace s vyučujícími probíhají v konzultačních hodinách během třídních schůzek nebo v termínu individuálně sjednaném přes email, případně po telefonické domluvě.

VYCHOVATELÉ

ve Školní družině

MIROSLAV KOČÍ

koci@klausovazs.cz

4. oddělení

LENKA MOUČKOVÁ

mouckova@klausovazs.cz

2. oddělení

LUCIE ŘEDINOVÁ

redinova@klausovazs.cz

4. oddělení
školní parlament

ZUZANA ŠIMÁNKOVÁ

simankova@klausovazs.cz

5. oddělení

LENKA TŘEŠŇÁKOVÁ

tresnakova@klausovazs.cz

1. oddělení
vedoucí vychovatelka

ELEN VAGENKNECHTOVÁ

vagenknechtova@klausovazs.cz

3. oddělení

KATEŘINA ZÁPOTOCKÁ

zapotocka@klausovazs.cz

6. oddělení

ASISTENTI

PETRA JAROŠOVÁ

jarosova@klausovazs.cz

MIROSLAV KOČÍ

koci@klausovazs.cz

ZDENKA LAMAČOVÁ

lamacova@klausovazs.cz

LUCIE ŘEDINOVÁ

redinova@klausovazs.cz

LENKA TROUSÍLKOVÁ

trousilkova@klausovazs.cz

TEREZA VACKOVÁ

vackova@klausovazs.cz

HANA ŽIVČICOVÁ

zivcicova@klausovazs.cz

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

ING. et MGR. ŠULÁKOVÁ

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

psycholog@klausovazs.cz

MGR. BUBNÍKOVÁ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

MGR. HRONÍKOVÁ

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře

 

Happy Snack