ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLAUSOVA

Náš tým

3

VEDENÍ ŠKOLY

Školu řídí od září roku 2017 Mgr. Petr Neuvirt
a jeho statutární zástupkyní je
Mgr. Helena Hejnová. Zástupkyní ředitele je také Mgr. Vondráková Renata.

31

PEDAGOGOVÉ

Všichni vzdělaní odborníci a zkušení učitelé, kteří provází děti jedním z nejkrásnějších období jejich života.

6

VYCHOVATELÉ

Skvělý tým vychovatelek školní družiny zajišťuje aktivní a smysluplné naplnění času dětí, které tráví odpoledne ve školní družině.

5

ASISTENTI

Pro všechny děti, které potřebují větší péči a pomoc v hodinách i o přestávkách.

PEDAGOGOVÉ

I. a II. stupně

SEBASTIEN BENEŠ

benes@klausovazs.cz

DIANA BUBNÍKOVÁ

bubnikova@klausovazs.cz

třídní učitelka 5. B
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

MARCELA ČERNÁ

cerna@klausovazs.cz

třídní učitelka 3. A

VÁCLAV DEDERA

dedera@klausovazs.cz

třídní učitel 6. A
metodik ICT

JANA FARKAČOVÁ

farkacova@klausovazs.cz

koordinátorka Sběru papíru

LUBOŠ GAISL

gaisl@klausovazs.cz

KAMILA GAWLIKOVÁ

gawlikova@klausovazs.cz

třídní učitelka 3. B

ZDENĚK HÁJOVSKÝ

hajovsky@klausovazs.cz

HELENA HEJNOVÁ

hejnova@klausovazs.cz

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY

LUCIE HEŘMANSKÁ

hermanska@klausovazs.cz

třídní učitelka 9. A
členka Školské rady

PETRA HLOUŠKOVÁ

hlouskova@klausovazs.cz

MICHAELA HRONÍKOVÁ

hronikova@klausovazs.cz

třídní učitelka 8. A
Školní metodik prevence

ELIŠKA JIRÁTOVÁ

jiratova@klausovazs.cz

třídní učitelka 2. C

MILADA JIŘIČKOVÁ

jirickova@klausovazs.cz

třídní učitelka 5. A

DENISA JURČOVÁ

jurcova@klausovazs.cz

třídní učitelka 4. C

MICHAELA KLIMENTOVÁ

klimentova@klausovazs.cz

třídní učitelka 7. A

VERONIKA LAHODOVÁ

lahodova@klausovazs.cz

koordinátorka ŠVP

MARCELA MÁNKOVÁ

mankova@klausovazs.cz

třídní učitelka 1. A
kontaktní osoba Projektů Ovoce a Mléko do škol

HELENA MÜLLEROVÁ

mullerova@klausovazs.cz

třídní učitelka 2. B

PETR NEUVIRT

reditel@klausovazs.cz

ŘEDITEL ŠKOLY

ZDEŇKA NOVOTNÁ

novotna@klausovazs.cz

třídní učitelka 4. A

JANA PALACKÁ

palacka@klausovazs.cz

třídní učitelka 4. B

JAN PRÁZA

praza@klausovazs.cz

VĚRA SELIMOVIČOVÁ

selimovicova@klausovazs.cz

třídní učitelka 1.B

MICHAELA ŠIMÁNKOVÁ

simankovam@klausovazs.cz

třídní učitelka 1.C

ZUZANA ŠIMÁNKOVÁ

simankova@klausovazs.cz

ANNA ŠÚRY

sury@klausovazs.cz

třídní učitelka 6. B

MIROSLAVA TOMKOVÁ

tomkova@klausovazs.cz

třídní učitelka 2. A

LENKA TŘEŠŇÁKOVÁ

tresnakova@klausovazs.cz

RENATA VONDRÁKOVÁ

vondrakova@klausovazs.cz

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY

Konzultace s vyučujícími probíhají v konzultačních hodinách během třídních schůzek nebo v termínu individuálně sjednaném přes email, případně po telefonické domluvě.

VYCHOVATELKY

ve Školní družině

MICHAELA ADLEROVÁ

adlerova@klausovazs.cz

6. oddělení

MICHALA JOHANIDESOVÁ

johanidesova@klausovazs.cz

2. oddělení

IVANA KROUPOVÁ

kroupova@klausovazs.cz

4. oddělení

MARKÉTA SVOBODOVÁ

svobodova@klausovazs.cz

3. oddělení

ZUZANA ŠIMÁNKOVÁ

simankova@klausovazs.cz

5. oddělení

LENKA TŘEŠŇÁKOVÁ

tresnakova@klausovazs.cz

1. oddělení
vedoucí vychovatelka

ASISTENTI

SEBASTIEN BENEŠ

benes@klausovazs.cz

KAMILA GAWLIKOVÁ

gawlikova@klausovazs.cz

PETRA JAROŠOVÁ

jarosova@klausovazs.cz

ZDENKA LAMAČOVÁ

lamacova@klausovazs.cz

LENKA MOUČKOVÁ

mouckova@klausovazs.cz

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

MGR. BUBNÍKOVÁ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

MGR. HRONÍKOVÁ

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře