ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLAUSOVA

Náš tým

2

VEDENÍ ŠKOLY

Školu řídí od září roku 2017 Mgr. Petr Neuvirt
a jeho statutární zástupkyní je
Mgr. Helena Hejnová.

23

PEDAGOGOVÉ

Všichni vzdělaní odborníci a zkušení učitelé, kteří provází děti jedním z nejkrásnějších období jejich života.

7

VYCHOVATELÉ

Skvělý tým vychovatelek školní družiny zajišťuje aktivní a smysluplné naplnění času dětí, které tráví odpoledne ve školní družině.

3

ASISTENTI

Pro všechny děti, které potřebují větší péči a pomoc v hodinách i o přestávkách.

PEDAGOGOVÉ

I. a II. stupně

SEBASTIEN BENEŠ

benes@klausovazs.cz

MILADA BLAŽEJOVÁ

blazejova@klausovazs.cz

třídní učitelka 3. A

DIANA BUBNÍKOVÁ

bubnikova@klausovazs.cz

třídní učitelka 3. B

MARCELA ČERNÁ

cerna@klausovazs.cz

třídní učitelka 1. A

JANA FARKAČOVÁ

farkacova@klausovazs.cz

koordinátorka Sběru papíru

LUBOŠ GAISL

gaisl@klausovazs.cz

třídní učitel 4. A

KAMILA GAWLIKOVÁ

gawlikova@klausovazs.cz

třídní učitelka 1. B

ZDENĚK HÁJOVSKÝ

hajovsky@klausovazs.cz

třídní učitel 9. A
člen Školské rady

HELENA HEJNOVÁ

hejnova@klausovazs.cz

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELE ŠKOLY

LUCIE HEŘMANSKÁ

hermanska@klausovazs.cz

třídní učitelka 7. A
členka Školské rady

MICHAELA HRONÍKOVÁ

hronikova@klausovazs.cz

třídní učitelka 6. A

MICHAELA KLIMENTOVÁ

klimentova@klausovazs.cz

ALENA KLÍMOVÁ

klimova@klausovazs.cz

VERONIKA LAHODOVÁ

lahodova@klausovazs.cz

koordinátorka ŠVP

MARCELA MÁNKOVÁ

mankova@klausovazs.cz

třídní učitelka 2. C
kontaktní osoba Projektů Ovoce a Mléko do škol

HELENA MÜLLEROVÁ

mullerova@klausovazs.cz

třídní učitelka 4. B

PETR NEUVIRT

reditel@klausovazs.cz

ŘEDITEL ŠKOLY

ZDEŇKA NOVOTNÁ

novotna@klausovazs.cz

třídní učitelka 5. A
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

JANA NUSLAUEROVÁ

nuslauerova@klausovazs.cz

třídní učitelka 8. A
ŠKOLNÍ METODIČKA PREVENCE
správkyně webu

VĚRA SELIMOVIČOVÁ

selimovicova@klausovazs.cz

třídní učitelka 2.B

ANNA ŠÚRY

sury@klausovazs.cz

MIROSLAVA TOMKOVÁ

tomkova@klausovazs.cz

třídní učitelka 2. A

GABRIELA ZOUBKOVÁ

zoubkova@klausovazs.cz

třídní učitelka 1. C

Konzultace s vyučujícími probíhají v konzultačních hodinách během třídních schůzek nebo v termínu individuálně sjednaném přes email, případně po telefonické domluvě.

VYCHOVATELKY

ve Školní družině

MICHAELA ADLEROVÁ

adlerova@klausovazs.cz

MICHALA JOHANIDESOVÁ

johanidesova@klausovazs.cz

IVANA KROUPOVÁ

kroupova@klausovazs.cz

ZDENA LAMAČOVÁ

lamacova@klausovazs.cz

MARKÉTA SVOBODOVÁ

svobodova@klausovazs.cz

ZUZANA ŠIMÁNKOVÁ

simankova@klausovazs.cz

LENKA TŘEŠŇÁKOVÁ

tresnakova@klausovazs.cz

1. ODDĚLENÍ
vedoucí vychovatelka

ASISTENTI

SEBASTIEN BENEŠ

benes@klausovazs.cz

8. A

KAMILA GAWLIKOVÁ

gawlikova@klausovazs.cz

4.B

PETRA KOUŠOVÁ

kousova@klausovazs.cz

2. C

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

MGR. NOVOTNÁ

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

středa 12,00 - 14,00

MGR. NUSLAUEROVÁ

ŠKOLNÍ METODIČKA PREVENCE

čtvrtek 16,00 - 17,00

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře