Pravidelné aktivity

Sběr papíru a víček

Naše škola se pravidelně  zapojuje do sběru druhotných surovin.

 

Ve školním roce 2019/2020 nás čekají dvě sběrové akce – na podzim i na jaře (přesné termíny budou včas zveřejněny) bude přistaven kontejner na sběrový papír a v průběhu určeného týdne i časového rozmezí bude možné papír odevzdávat.

 

V tomto školním roce také nově zahajujeme sběr hliníku patřícího mezi kovový odpad, který se dále zpracovává a upravuje pro další materiálové využití. Čisté a zmačkané obaly, víčka či jiné hliníkové předměty můžete nosit do školy od většího množství (cca 0,5 kg a více). Na 1. stupni budou evidovat sběr hliníku třídní učitelé, na 2. stupni Mgr. Jana Farkačová.

 

V budově školy je umístěna sběrná nádoba na použité baterie, které náleží mezi nebezpečný odpad, a tudíž nepatří do klasických odpadkových košů. Ty jsou určeny pro směsný odpad.
Bateriím vyhrazena červená popelnice je v přízemí staré budovy u šaten, a je vyvážena vždy po naplnění.

 

Tímto školním rokem ukončujeme sběr plastových víček od PET lahví. Nadále však plastový odpad vzniklý ve škole třídíme (žluté kontejnery), stejně jako papír (modré kontejnery)
a hliník (červené kontejnery). Barevné kontejnery jsou umístěny ve třídách i na chodbách školy.

 

Všechny projekty podporují cíle environmentální výchovy, učí žáky třídit odpady a tím přispívat ke zlepšení životního prostředí. Díky odměnám z těchto programů přispívají i škole a zlepšení
podmínek ve vzdělávání. Proto vám předem děkujeme za podporu a spolupráci.

 

 

Mgr. Jana Farkačová
koordinátor EVVO

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře