Erasmus +

 

 

Naše škola se účastní projektu Erasmus+, který je zajišťován z fondů evropské unie. Jedná se o strategické partnerství Evropských škol, které společně pracují na projektu s konkrétním cílem a předem stanovenou náplní. Projekt, jehož jsme součástí, a jehož se kromě naší školy účastní ještě školy z Litvy, Španělska a Rumunska, nese název: Learning for my future, čili Učíme se pro svou budoucnost.

 

V rámci celého projektu plní žáci, kteří se do projektu přihlásili, různé úkoly ve svojí škole a třikrát za dobu trvání projektu vyjede malá skupinka žáků do partnerské země, kde se pak sejdou skupinky ze všech partnerských zemí a spolupracují na úkolu určeném pro mezinárodní setkání.

 

V prosinci se jedno takové setkání uskutečnilo v rumunském Halmeu, kde jsme plnili úkol: planning and making documentaries. Všichni zúčastnění studenti se po úvodním seznámení na hostitelské škole vydali společně na cestu po Transylvánii, kde získávali informace a obrazovou dokumentaci k významným kulturním památkám, aby pak po dvou dnech cestování společně s ostatními studenty ve smíšených skupinách vypracovali dokument, který shrnul všechno jejich poznávání za uplynulé dva dny.

 

Pro naše studenty to byl veliký zážitek. Seznámili jsme se s odlišnou kulturou, poznali novou krajinu i stavební styly, dozvěděli jsme se několik legend při návštěvě Drakulova hradu Bran a v neposlední řadě jsme, díky ubytování v místních rodinách, poznali každodenní život v Rumunsku, stejně jako jsme mohli nakouknout, jak to funguje v místní škole.

 

Jsme moc rádi, že jsme navzdory všem covidovým komplikacím mohli výjezd uskutečnit a už se těšíme na duben do Litvy.

 

 

Mgr. Anna Šúry

 

 

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře