Konference k projektu OPEN 58

 

 

Dne 15. 6. proběhla konference k projektu OPEN 58, kde žáci všech zúčastněných škol prezentovali své celoškolní projekty. Žáci devátého ročníku naší školy Klausova v průběhu roku předložili několik návrhů na zlepšení prostředí uvnitř či vně naší školy. Po konzultaci se spolužáky a vedením školy zvítězil návrh na modernizaci části chodby školy před školní kuchyňkou a dílnami. Po představení projektu žákovskému parlamentu a po vyhodnocení dotazníku, který byl rozeslán žákům, pedagogům a rodičům se podařilo vytvořit projekt, který se v současné době realizuje. Nová chodba je to, co deváťáci přenechají svým mladším spolužákům a bude to jejich stopa, kterou ve své škole zanechají do budoucích let. Vedení školy povede žáky k tomu, aby tato tradice pokračovala i v dalších letech.

 

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře