Letní kempy

poslední prázdninový týden

 

 

Poslední prázdninový týden jsme na Klausovce uspořádali pro naše žáky letní kemp, který navazoval na uplynulý školní rok.

 

Zájem ze stran rodičů i pedagogů byl nebývalý, a tak jsme se mohli postarat o bezmála 130 dětí, žáků naší školy a 20 budoucích prvňáčků. V rámci letního kempu jsme také nabídli pomoc dětem s odlišným mateřským jazykem.

 

Program kempu byl zaměřen zejména na stmelování a posilování vztahů v třídním kolektivu. Součástí bylo rovněž shrnutí a opakování učiva, výtvarné aktivity, pracovní činnosti, sportovní a pohybové hry, výlety, v některých skupinkách děti dokonce vařily. Každý z pedagogů si vytvořil ve své skupině individuální náplň kempového dne. Někdo hledal ztracenou princeznu, někdo cestoval časem do středověku, někdo hledal poklad, někdo se snažil přežít na pustém ostrově, někdo navštívil ZOO,…

 

Nepřeberné množství nápadů a aktivit zabavilo žáky i pedagogy. V jedné skupince v pátém ročníku proběhlo i pomyslné „předání“ dětí bývalou třídní učitelkou novému třídnímu učiteli (oba třídní učitelé společně celý kemp lektorovali). Děti i nový třídní učitel měli možnost se blíže poznat v méně formálním prostředí a situacích. Symbolem tohoto přechodu se stala společná stavba rozhledny a její slavnostní umístění do nové třídy. Snahou pedagogů bylo, aby si děti uvědomily, že plnění zadaných úkolů neslouží k hodnocení známkami, ale pro jejich vlastní informaci o tom, v čem jsou dobré a kde je naopak potřeba trochu přidat.

 

Ve třídách byla po celou dobu příjemná, veselá a kamarádská atmosféra. I když počasí nám úplně nepřálo, nikomu to výrazně nevadilo. Spokojení byli úplně všichni – pedagogové i děti. A tímto jim patří velký dík.

 

A příští prázdninový letní kemp na Klausovce? Uvidíme…

 

 

   

 

 

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře