Obhajoby ročníkových prací na ZŠ Klausova

3. – 4. června 2024

 

 

3. – 4. června 2024

 

Na začátku tohoto měsíce by mohl mít leckterý návštěvník našeho kinosálu pocit, že se octl na nějaké vědecké konferenci. Žáci devátých ročníků zde totiž prezentovali výsledky svého celoročního úsilí – svým spolužákům a pedagogům představovali odborné práce, které vytvářeli pod vedením vybraného učitele. Zužitkovali tak vše, co se v devíti letech školní docházky naučili, a dokázali, že jsou připraveni učinit další krok na své životní cestě.

 

Témata si žáci pro své práce volili skutečně různorodá a nelehkého úkolu se zhostili opravdu svědomitě. Během dvou dnů jsme se s nimi podívali mimo jiné do japonských vlaků i na samotné dno Mariánského příkopu, nahlédli jsme pod pokličku tradiční italské kuchyně, při toulkách historií jsme si našli čas na husitské války i několik důležitých zastávek u neprávem opomíjených matematiček a odhalili jsme například tajemství marketingového úspěchu oblíbené Coca-Coly.

 

Pevně věříme, že byla tvorba i následná obhajoba ročníkových prací pro žáky cennou zkušeností, ze které budou čerpat ve svém dalším studijním, profesním i osobním životě. Schopnosti vyhledávat a třídit informace a veřejně prezentovat výsledky svého snažení totiž představují klíčové kompetence pro život ve 21. století.

 

Rozloučit se s našimi žáky nebude po všech těch společně strávených letech vůbec snadné, jsme na ně ale opravdu hrdí a věříme, že se ve světě, který na ně čeká, rozhodně neztratí.

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře