Okýnko do školy

13. ledna 2021 / on-line setkání s rodiči a předškoláky

 

 

ZŠ Klausova již tradičně pořádá setkávání rodičů a předškoláků nazvané “ Školička“. 13. ledna 2021 v podvečer se konala poprvé formou videokonference z důvodu
nepříznivé epidemiologické situace. Potěšil nás velký zájem rodičů, kteří své děti přihlásili. Uskutečnila se ve dvou skupinách, nikoho jsme nechtěli odmítnout.

Předškoláci se tak “na dálku” zapojili do programu žáků 2. B. Nechyběla známá pohádka, vyprávění o zimních měsících, básničky, loutky. Ani děti doma u “okýnek”
počítačů nezahálely. Měly připravený svůj pracovní koutek a jmenovky, protahovaly se, kreslily, vyráběly. Velmi pěkně reagovaly na pokyny našich paní učitelek Zdeňky
Novotné a Heleny Müllerové. Předškoláci dostali i své první domácí úkoly. Při tomto setkání pedagogové využili moderní techniku, kterou škola vlastní. Skvělé
technické IT zázemí zajišťoval pan učitel Sebastien Beneš. Děti se zábavnou a přitažlivou formou přenesly do hodin českého jazyka a prvouky. Velmi důležitá byla i kolektivní spolupráce všech účastníků setkání.
Závěrečné slovo patřilo vedení školy.

 

Těšíme se na další “ okýnkové” setkání – 17. a 18. února.

 

Helena Hejnová, Lenka Třešňáková

 

Celá fotogalerie zde

 

 

 

 

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře