Příprava žáků devátých tříd na zkoušky

19. - 23. 3. 2018

 

 

Od 19. do 23. března 2018 se uskutečnil formou školy v přírodě pětidenní kurz přípravy “deváťáků” na zkoušky z ČJ a M na střední školy ve Stradonicích u Nižboru.

 

Jednalo se o netradiční způsob výuky, která tentokrát nebyla vedena učiteli těchto předmětů, ale ředitelem školy P. Neuvirtem (matematika) a učitelem školy Z. Hájovským (český jazyk). Prakticky všichni žáci deváté třídy (20 z 21) tak měli možnost posoudit jiné vyučující, jiné přístupy k výuce, ale zejména se seznámit a zvládnout v časovém limitu testy z příslušných předmětů. Záměrem kurzu bylo opakování a prohloubení již získaných znalostí s cílem, co nejlépe žáky připravit na úspěšné složení přijímacích zkoušek na SŠ v letošním roce.

 

V dopoledních a odpoledních nejméně tříhodinových blocích si žáci vyzkoušeli psaní testů “nanečisto” – stejně jako u zkoušek, které je budou v dubnu čekat. Dále pak následovalo vyhodnocení testů, probírání a oprava chyb spojená s opakováním daného učiva. Nezapomnělo se ani na zábavu a odpočinek, ať už programem po večeři a také jedním kratším výletem do Nižboru a zpět. Několik žáků se dokonce zúčastnilo s panem ředitelem i ranní rozcvičky! Ve středu navštívila svou třídu také třídní učitelka M. Hroníková.

 

A co závěrem??? Nezbývá, než všem žákům popřát, aby maximálně využili svých znalostí a v klidu a pohodě úspěšně složili zkoušky na střední školy!!!

 

 

Za všechny přeje

Zdeněk Hájovský

 

 

 

 

 

 

celé fotoalbum zde

 

 

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře