Projekt Erasmus plus

mezinárodní spolupráce škol s krátkodobými pobyty v zahraničí

 

 

Naše škola se ve školních letech 2019/2020 a 2020/2021 zúčastní projektu Erasmus+.

 

Jedná se o projekt mezinárodní spolupráce škol s krátkodobými pobyty v zahraničí. Téma projektu, který nám byl evropskou komisí schválen se jmenuje: Learning for my future, čili Učíme se pro svou budoucnost.

 

Užší zaměření projektu se týká rozvoje studijních schopností žáků s rozdílnými studijními předpoklady. Pomocí rozličných výukových metod, které více či méně běžně používáme na našich školách se pokusíme společně zjistit, které postupy a metody vedou k nejlepšímu rozvoji našich žáků a to jak v oblasti měřitelných výsledků (známky), tak i v oblasti rozvoje schopností samostudia, sebehodnocení, vnitřní motivace či schopnosti spolupráce, což jsou výsledky které se běžně tolik neměří.

Projekt počítá s cílovou skupinou 20-22 žáků s rozdílnými studijními výsledky ve věku 12-14 let, na nichž se v průběhu dvou let bude zkoumat, jak na ně aplikované metody konkrétně působí, pomáhají k jejich rozvoji, co je motivuje, apod. Kromě této cílové skupiny se počítá se skupinou žáků, kteří budou s realizací projektu nápomocni a jejichž počet není omezen.

 

Každá z aktivit, potřebných pro vypracování projektu a uskutečněných v rámci vyučování, bude mít výstup, který bude třeba sdílet s ostatními zeměmi. Výstupy budeme vytvářet ve dvou jazycích (Aj a Čj) a spolupracovat se bude na platformě e-twinning v Aj s ostatními zúčastněnými školami. Právě pro tuto práci počítáme se širší základnou žáků druhého stupně naší školy. Dle jejich aktivity a míry přispění pak budou vybíráni pro účast na mezinárodních setkáních v účastnických zemích.

Za oba školní roky budeme vyjíždět 4x. V březnu 2020 do Turecka, v květnu 2020 do Rumunska, v říjnu 2020 do Litvy, a v květnu 2021 do Španělska. V březnu 2021 bude setkání všech účastnických států u nás v ČR. Na každý výjezd vyjíždí vždy minimálně 5 žáků a 2 doprovázející učitelé. Veškeré finanční náležitosti výjezdu zajišťuje grant EU. Letenky, ubytování i stravu mají děti zajištěné po celou dobu pobytu. Na každý pobyt se cestuje letecky. V ceně je i pojištění letenek a cestovní pojištění účastníků výjezdu. Ubytování žáků zpravidla zajišťuje hostitelská škola.

 

I my budeme příští rok hostit jednu část projektu a předpokládá se, že i my pak dokážeme dvacet hostujících žáků ubytovat. Ubytování žáků z ostatních škol samozřejmě není podmínkou účasti na celém projektu. Určitě ale uvítáme jakoukoli pomoc, kterou nám v příslušné době budete moci eventuelně nabídnout.

 

 

p.uč. Šúry, koordinátorka projektu

 

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře