Sběr papíru a víček

školní rok 2017/2018

 

 

Velký dík patří všem žákům, jejich rodičům, pedagogům a zaměstnancům školy za celoroční sběr starého papíru a plastových víček. Díky vám bylo zachráněno právě 127 vzrostlých stromů, přičemž každý z nich uvolní za den až 7 000 l kyslíku, a pokryje tím denní spotřebu 50 lidí. Váš počin je tudíž velmi chvályhodný a jistě každého z vás mile potěší.

 

 

Za celý školní rok jsme vytřídili a odevzdali k recyklaci celkem 7 480 kg sběrového papíru a 280 kg plastových víček, která také budou zpracována a znovu použita jako výchozí surovina na výrobu jiných praktických výrobků.

Děkujeme na tomto místě též paní Furmanové zastupující firmu ATOZ, která nám věnovala 2 580 kg papíru a panu učiteli Gaislovi a panu školníkovi Vaňharovi, kteří toto množství odnosili ze skladu a naložili do sběrového kontejneru.

Při podzimní i jarní sběrové akci obdržely třídní kolektivy, které se umístily na 1. – 3. místě jako odměnu finanční obnos, který byl čerpán právě ze získaných peněz od výkupce, tj. firmy Pražské služby, a.s.

V neposlední řadě děkujeme a chválíme všechny žáky 8. A a 9. A a vyučující, kteří se aktivně podíleli na organizaci sběru a vlastním vážení papíru i víček u kontejneru před školou.

 

Všem mnohokrát děkujeme za spolupráci v uplynulém školním roce a těšíme se na tu příští.

 

Mgr. Jana Farakčová

 

celé fotoalbum zde

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře