Seminář pro rodiče "Děti online aneb..."

13. 6. 2018

 

 

V oblasti prevence rizikového chování na internetu vnímáme jako velmi podstatnou informovanost rodičů a spolupráci s nimi, proto jsme do aktivit spojených právě s prevencí letos zařadili také dvouhodinový seminář pro rodiče na téma rizikového chování na internetu: „Děti online aneb co hrozí dětem na internetu“. Ten byl díky grantu Magistrátu hlavního města Prahy na prevenci zcela zdarma.

 

Tento seminář proběhl na naší škole ve středu 13. 6. 2018 od 17:30 a vedl jej lektor organizace Národní centrum bezpečnějšího internetu / www.saferInternet.cz.

 

Přítomní rodiče byli seznámeni s různými riziky, které na jejich děti číhají na internetu. Dotkli jsme se i témat kyberšikany, závislostí spojených s novými technologiemi, specifických rizik spojených se sociálními sítěmi a zmíněny byly i způsoby, jak rizikům předcházet a jak chránit své soukromí na internetu.

 

Seminář byl velmi zajímavý jak pro rodiče, tak i pro přítomné pedagogy. I po 90 minutách plných teoretických i praktických informací padaly na lektora ze stran rodičů otázky. Škoda jen, že účast byla velmi malá.

 

celé fotoalbum zde

   

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře