Školička v březnu

6. března 2024

 

 

Nastal měsíc březen a v naší Školičce s názvem Sovička a interaktivní tabule se paní učitelky s dětmi převážně zaměřily na práci s interaktivní tabulí. Procvičovaly zde český jazyk, matematiku, anglický jazyk a hudební výchovu. Na pracovním listě děti kreslily a procvičovaly pojmy dole/ nahoře, vlevo/ vpravo a skládaly si čepičky z barevného papíru.

 

S rodiči si mezi tím povídala paní Lněničková z Pedagogickopsychologické poradny. Nastínila rodičům, jak se PPP účastní na vzdělávacím procesu a co je náplní práce pracovníků PPP. Obeznámila rodiče se zaměřením práce psychologů v poradnách a hlavně se zabývala problematikou vyšetření dětí s odkladem školní docházky nebo dětí s předčasným vstupem do ZŠ. Pan ředitel přednesl rodičům vizi školy v příštím roce, kdy se naše škola zaměří na diagnostiku a vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. Rodiče jsme pozvali na Den otevřených dveří, který bude 13.3. v dopoledních i odpoledních hodinách a hodně se hovořilo o Zápisu žáků do prvních tříd, který proběhne 4.4. 2024 od 13h do 18h a 5.4. 2024 od 13h do 17h.

 

Mgr. M. Šimánková

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře