Červnová školička

12. června 2024

 

 

Ve středu 12. června 2024 se uskutečnila závěrečná školička s názvem Sovička v přírodě. Bylo to poslední setkání s budoucími prvňáčky v letošním školním roce. Současně probíhala první třídní schůzka s rodiči budoucích žáků.
 
Paní učitelky připravily pro děti stanoviště na školní zahradě, ve venkovní učebně a na školním hřišti. Děti zde prokazovaly své znalosti, obratnost, rychlost a soustředěnost při plnění sportovních disciplín a vyplňování knížečky s grafomotorickými úkoly. Měly možnost si vyzkoušet i venkovní herní prvky naší školní družiny.
 
Zatímco se děti hravou formou učily, účastnili se rodiče informativních třídních schůzek s učitelkami a vychovatelkami budoucích prvních tříd. Pan ředitel a paní zástupkyně všechny přivítali a poté se rodiče rozešli do jednotlivých tříd. Třídní učitelky je seznámily se vzdělávacím programem, seznamem pomůcek do první třídy a organizací prvních dnů nadcházejícího školního roku.
 
Paní vychovatelky hovořily o akcích a provozu školní družiny a seznámily všechny s elektronickým systémem BELLhop. Rodiče si také mohli domluvit stravování svých dětí ve školní jídelně. Dětem s odlišným mateřským jazykem byla nabídnuta pomoc s odstraňováním případné jazykové bariéry. Tato činnost na naší škole standardně probíhá formou doučování a pomocí ve výuce. Na závěr poté zbyl prostor na dotazy.
 
Budoucím žákům a rodičům přejeme hezké léto a těšíme se, až se 2. září uvidíme ve škole.

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře