Školní knihovna

 

 

Jako jedna z mála má naše škola školní knihovnu. Pro žáky celé školy probíhá celoroční soutěž s názvem Knihovnický sedmiboj, kdy soutěží celé kolektivy tříd nebo jednotlivci napříč celou školou a plní úkoly různé obtížnosti. V závěru roku budou všichni odměněni za svou snahu. Knihy si žáci mohou vypůjčit domů na jeden měsíc. Knihovna také poskytuje knihy různých žánrů pro mimočítankovou četbu v hodinách českého jazyka.

 

Pro žáky školní družiny byla připravena první, úvodní hodina, kde se žáci dozvěděli spoustu zajímavých informací.
Nyní již ví jaký je rozdíl mezi knihkupectvím a knihovnou, znají řazení knih, důležitá pravidla jak se v knihovně chovat a jak správně se chovat ke knihám.
Hned při této první návštěvě školní knihovny si některé děti zapůjčily své první knihy.
Školní knihovna si pro děti ze školní družiny chystá i další programy, na které se společně všichni moc těšíme a věříme, že si je užijeme stejně jako první návštěvu.

 

Školní družina ve školní knihovně:

Prvňáčci ve školní knihovně:

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře