Souboj čtenářů

3. dubna 2023 / celorepubliková on-line soutěž

 

 

V pondělí 3. dubna 2023 proběhlo online kolo celorepublikové soutěže Souboj čtenářů, která prověřuje znalost obsahu soutěžních knih, porozumění textu, práci s textem a čtenářskou gramotnost šestých tříd. 
Naši letošní šesťáci museli společně v časovém limitu 30 minut odpovídat na celkem 25 nesnadných otázek. Porota se ptala na postavy příběhů, důsledky jejich chování i příčiny jejich potíží. Zjišťovala faktické znalosti, které se daly četbou získat, i významy známých slovních spojení. Nejtěžší otázky byly takové, jejichž odpovědi nebyly v knize přímo napsány, ale bylo možné je tzv. přečíst mezi řádky. 
 A jak probíhala příprava? Děti měly za úkol přečíst některou ze zadaných knih, které si mezi sebou rozdělily. Děti, které četly stejný titul, tvořily čtenářskou skupinu, ve které o knize diskutovaly, vedly si zápisky a společně pak odpovídaly na otázky. Při samotné soutěži knihu neměly k dispozici a čerpaly pouze ze svých poznámek a paměťových buněk.
Zajímá Vás seznam vybraných knih?
1. DOČKALOVÁ, Bára: Bitva o diamant (Labyrint)
2. JURKOVÁ, Pavlína: Tajemství rodiny M. (Pikola – Euromedia Group)
3. MÍKOVÁ, Marka: Kluk v ohni (Cesta domů)
4. PAULOVÁ, Lucie: Alma a Svět obrazu (Paseka)
5. STEHLÍKOVÁ, Olga: Mojenka (Host)

 

Díky pozitivním ohlasům a zájmu škol se do projektu každoročně zapojuje kolem 130 tříd z celé České republiky.
A jak jsme dopadli?
Všichni soutěžící si vedli skvěle a jejich odměnou jsou už nyní nesmazatelné zážitky ze čtení a z času stráveného s kamarády nad knížkou. Naše parta čtenářů se v konkurenci neztratila a skončila v půlce startovního pole.

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře