Už jsme ve škole

6. - 8. září 2023

 

 

V prvním týdnu nového školního roku proběhlo ve všech prvních třídách projektové vyučování s názvem „Už jsme ve škole“. Paní vychovatelky si pro prvňáčky připravily pět stanovišť, kde žáčci ve skupinkách plnili úkoly z matematiky, českého jazyka, hudební výchovy, prvouky a tělesné výchovy.

Úkoly děti plnily venku v atriu naší školy a sbíraly razítka do předem připravené knížečky.

Žáčci se učili vzájemně spolupracovat a zároveň poznávali prostředí školy a všechny vychovatele naší ŠD, kterým tímto děkujeme za skvěle připravenou akci.

 

Vedení školy

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře