AKTUÁLNĚ

sledujte naše nejdůležitější novinky

Vážení rodiče Klausovky,

oznamuji Vám tímto, že v době vyhlášené celorepublikové stávky škol a školských zařízení, tj. 27. listopadu 2023, bude ZŠ Klausova zcela uzavřena. Důvodem je více než 80 procentní podpora stávky ze strany zaměstnanců školy a nejsme schopni zajistit chod školy. Děkujeme za podporu a pochopení.

Petr Neuvirt, ředitel školy

Vyjádření stávkového výboru ZŠ Klausova ke stávce:

Vážení rodiče,

dovolte nám Vás informovat, proč se zaměstnanci naší školy připojí ke stávce dne 27. listopadu 2023.
Jsme si vědomi složité finanční situace státu. Je však zřejmé, že současná plánovaná úsporná
opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. Nelze šetřit na
nepravém místě. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí. Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce.

  • snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga, které by ohrozilo společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
  • snížení finančních prostředků na pořizování učebnic a pomůcek pro vzdělávání
  • omezení půlených hodin zejména ve výuce jazyků, vyšší počet žáků ve skupinách
  • snížení platu nepedagogických pracovníků (ekonomický úsek, kuchařky, uklízečky, školník), pokud se naplní avizované škrty počtu nepedagogických pracovníků, bylo by velmi těžké zajistit provoz škol, ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu a dostupnost školního stravování
  • zvyšování počtu žáků ve třídách

Nejdiskutovanější jsou platy učitelů, ale to je bod, který nás, věřte, trápí nejméně. Značné snížení potřebných finančních prostředků, které nás čeká, je z našeho pohledu dalším hřebíčkem do rakve českého školství. Chtěli bychom Vás požádat o pochopení a podporu našich požadavků.

Stávkový výbor za zaměstnance ZŠ Klausova

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře