Školní metodička prevence

Školní poradenské pracoviště

Co dělá školní metodik prevence?

 

  • spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky a se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole
  • tvoří preventivní program školy
  • realizuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování, organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou
  • kontaktuje a spolupracuje s odbornými pracovišti
  • shromažďuje odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů
  • zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů
  • vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost

 

kontakt

Mgr. Michaela Hroníková

Konzultace:

po předchozí domluvě přes e-mail

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře