Speciální pedagožka

Školní poradenské pracoviště

Co dělá speciální pedagog?

  • provádí reedukace v rámci speciálně-pedagogické diagnostické činnosti pro žáky
  • vykonává depistážní činnost v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb dětí
  • spolupracuje s příslušným pracovištěm pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra
  • spolupracuje při zpracovávání agendy poradenské dokumentace a výkaznictví ve škole
  • poskytuje pedagogickým pracovníkům školy metodickou pomoc pro žáky se SVP
  • účastní se individuálních konzultací s rodiči žáků se speciálně vzdělávacími potřebami
  • dodržuje etický kodex poradenského pracovníka a spolupracuje v týmu ŠPP

kontakt

Mgr. Marcela Holmanová

Konzultační hodiny:

Úterý 8:30 – 13:30

Čtvrtek 8:30 – 13:30

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem

 

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře