TŘÍDA 1. B

aktuálně

Žákovská  knížka –  Jiná sdělení

 

Probrané učivo:

15.10. Český jazyk: dokončena str. 22, stále procvičujeme rozdíl mezi písmenem a slabikou. Čteme slabiky MA, MÁ, LA, LÁ, ME, MÉ, LE, LÉ a rozpoznáváme slova, která na ně začínají. Učíme se, že i písmeno A může být někdy samostatná slabika.

Matematika: Začali jsme str. 18. Stále operujeme s počtem do šesti v různých podobách (např. pohybem, hmatem aj.). Začali jsme rozklad čísla, čemuž budeme věnovat více času.


9.10. Český jazyk: Museli jsme malinko přibrzdit, protože se u některých dětí začaly projevovat nedostatky. Dnes jsme tedy intenzivně pracovali na rozdílu písmeno – slabika. Živá abeceda str. 18 – čtení a různé úkoly na rozlišení slabik a písmen. U slabik si děti při čtení dokreslují obloučky pro znázornění plynulého propojení písmen do slabiky.

Matematika: snažíme se příliš neutéct většímu počtu chybějících dětí (dnes  bylo ve třídě 12 dětí), proto procvičujeme spíše formou různých aktivit. Dokončili jsme str. 15 a začínáme pracovat s počtem do 6ti.

——————————————————————————-

Český jazyk: Živá abeceda, vše do strany 15. Vytleskáváme slabiky a zvukově rozpoznáváme první slabiky ve slově, čteme a píšeme slabiky MA, MÁ  (dáváme důraz na čtení i psaní zleva doprava a ze shora dolů). Skládáme a čteme jednoduché věty s nápomocí obrázků.

Modrá písanka do str. 12

Matematika: začali jsme str. 14, přiřazujeme číslice 1, 2, 3 ke správnému počtu (teček, obrázků, předmětů, pohybů, zvuků…), sčítáme do 5ti, vymýšlíme podle obrázků v pracovním sešitě jednoduché slovní úlohy.

 

 

Domácí úkoly:

16.10. Živá abeceda (Agáta) str. 24 – přečíst celou stranu.

11.10.  k procvičování přes víkend (BUDU KONTROLOVAT AŽ V PONDĚLÍ): Živá abeceda (Agáta) str. 19/cv. 1,2,3 – začínáme čtení s porozumněním. Ve cv. 2 a 3 ať po přečtení věty říkají, co Ála dělá (čistí si zuby, češe si vlasy, obléká se, snídá, jde do školy). Ve cv. 3 také spojí větu s obrázkem. (Je to opakování – již jsme dnes dělali.) Úkol, prosím podepište.

9.10. není domácí úkol

8.10. Čj – pracovní sešit (Živá abeceda) str.17/cv. 3 – ať vám děti čtou nahlas sloupečky se slabikami. Prosím, pod sloupeček vždy připište malou známku 1 – 3, jak se vám jejich čtení zamlouvalo a cvičení podepište. Známka samozřejmě není do ŽK, jen zpětná vazba od vás pro mě.

5.10. – není domácí úkol

4.10. – modrá písanka (Uvolňovací cviky) str. 12

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře