AKTUÁLNĚ

sledujte naše nedůležitější novinky

24. 8. 2023

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/ 2024

I. STUPEŇ

I. TŘÍDY

Pondělí  4. 9. 8,00 – 9,00 (1 vyučovací hodina)

Děti se ráno sejdou před vchodem do nové budovy, kde na ně budou čekat paní učitelky. Společně odejdou do své třídy i v doprovodu rodičů. Po skončení 1. vyučovací hodiny bude následovat pro děti a rodiče od 10 hod program v Centrálním parku JZM  /organizuje Městská část  P-13/. Této akce se můžete se svými dětmi zúčastnit. 

5. 9.           8,00 – 9,40 (2 vyučovací hodiny)

6. 9.             8,00 – 9,40 (2 vyučovací hodiny)

7. 9.             8,00 – 10,45 (3 vyučovací hodiny)

8. 9.             8,00 – 10,45 (3 vyučovací hodiny)

Po skončení výuky přebírá děti ŠD

Od pondělí 11. 9. bude výuka probíhat podle stálého rozvrhu / bude uveden v notýsku a v aplikaci Bakalář /.

V době od 5. 9. – 8. 9. můžete své děti doprovázet až do třídy. V této době Vás prosíme o donesení všech pomůcek dle seznamů.

II. – V. TŘÍDY     

Pondělí  4. 9.   8,00 –  9,40 Vyučující budou na své žáky čekat ráno venku před školou.

 2.,3. třídy – vchod novou budovou, 4.,5.třídy – horní vchod. 

5. 9. – 8. 9.        8,00 – 11,40

Od pondělí 11. 9. bude probíhat vyučování dle stálého rozvrhu i s odpoledním vyučováním.

PROVOZ DRUŽINY pro děti I. – III. tříd zajištěn od 4. 9. / ráno od 6,30, odpoledne do 17,30 /.

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ pro děti I. – V. tříd 

4. 9.       11,00 – 13,00

5. – 8. 9. po skončení vyučování od 11, 40 – 12, 40

od 11. 9. podle rozvrhu

DEN KROUŽKŮ         13. 9. 2023 15,30 – 17,00 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY      13. 9. 2023 od 17. 15 h

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU I. STUPEŇ ke stažení zde


II. STUPEŇ

VI. – IX. TŘÍDY     

4. 9. 8,00 – 9,40 Vyučující budou na své žáky čekat ráno u šaten.

5. 9. 8,00 – 12,35 Třídní učitelé se svojí třídou.

6. 9.   8,00 – 12,35 Třídní učitelé se svojí třídou.

7. 9.   8,00 – 12,35 Uskuteční se poučení BOZP s vyučujícími 2. stupně.

8. 9.    8,00 – 12,35 Třídní učitelé se svojí třídou.

Od pondělí 11. 9. bude probíhat vyučování dle stálého rozvrhu i s odpoledním vyučováním.

PRO VŠECHNY ŽÁKY A RODIČE II. STUPNĚ

VYDÁVÁNÍ OBĚDŮ pro děti VI. – IX. tříd

4. 9.        11,00 – 13,00

5. – 8. 9. 12,40 – 13,30

Od 11. 9. dle rozvrhu

DEN KROUŽKŮ         13. 9. 2023 15,30 – 17,00 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY     13. 9. 2023 od 17, 15

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU II. STUPEŇ ke stažení zde


Další informace o organizaci celého školního roku naleznete zde.

kontakt

Základní škola, Praha 13, Klausova 2450

 

tel., fax: 235 513 694

email: skola@klausovazs.cz

 

adresa:
Klausova 2450/2
155 00, Praha 5 – Stodůlky

 

 

 

 

pro učitele:

přihlášení do správy webu

přihlášení do Bakaláře